Jak správně vybrat beton?

Gong Ostrava, Foto: Beton.cz

Beton je moderní stavební materiál, který se skládá z cementu, vody a agregátů (např. písku, štěrku). Existuje mnoho druhů betonu, z nichž každý má specifické vlastnosti a použití.

Reklama

Vysokopevnostní beton

Vysokopevnostní beton je druh betonu, který se vyznačuje vysokou pevností, tuhostí a odolností vůči opotřebení. Tento druh betonu se používá pro konstrukce, které musí vydržet velké zatížení, jako jsou mosty, vysoké budovy, hráze a další náročné stavby.

K výrobě vysokopevnostního betonu se používají speciální cementové směsi, které obsahují vyšší podíl cementu a další aditiva, jako jsou křemičitany, polymery, vlákna, slínky a popílky. Tyto přísady zlepšují pevnost betonu, zvyšují jeho odolnost vůči opotřebení a snižují zrnitost.

Poměr vody a cementu se při výrobě vysokopevnostního betonu obvykle snižuje v porovnání s klasickým betonem, což přispívá k jeho vysoké pevnosti a tvrdosti. Díky menším pórům se vysokopevnostní beton vyznačuje zvýšenou odolností vůči mrazu a škodlivým chemickým látkám. Výroba vysokopevnostního betonu se provádí na stavbě a lze ho aplikovat v různých tloušťkách, což ho činí vhodným pro různé druhy konstrukcí, jako jsou tenké nosné stěny, pilíře a sloupy.

TIP: Spočítejte si objem betonu v online kalkulátoru betonu a získejte nezávaznou cenovou nabídku na dodávku betonu na vaši stavbu.

Beton pro průmyslové podlahy

Beton pro průmyslové podlahy je speciální typ betonu, který se používá pro výrobu podlah v průmyslových halách, skladech, garážích a dalších průmyslových prostorech. Tyto podlahy musí být schopné unést vysokou zátěž, odolat chemikáliím a být snadno udržovatelné.

Poměr vody a cementu při výrobě betonu pro průmyslové podlahy se musí pečlivě kontrolovat, aby se dosáhlo správné konzistence a pevnosti. Beton se aplikuje na připravenou podkladovou vrstvu a je rovnoměrně rozložen a vyrovnán pomocí hladítka. Po vytvrzení se povrch podlahy brousí a aplikuje se na něj ochranná vrstva, jako jsou epoxidové nebo polyuretanové nátěry.

Beton pro průmyslové podlahy je schopen unést velká zatížení, jako jsou například těžká vozidla nebo nákladní kontejnery. Je také odolný vůči chemikáliím, olejům a jiným látkám, které se běžně používají v průmyslových prostorech. Beton pro průmyslové podlahy se vyznačuje hladkým a snadno udržovatelným povrchem, který je odolný proti opotřebení a trvanlivý.

Samozhutnitelný beton

Samozhutnitelný beton je speciální typ betonu, který se vyznačuje schopností samostatně se zhutnit. Tento druh betonu se používá zejména pro složitější konstrukce, které vyžadují rychlost, vysokou kvalitu a estetický vzhled.

Samozhutnitelný beton se vyrábí z běžných surovin používaných při výrobě klasického betonu, ale s přídavkem speciálních aditiv, které ovlivňují jeho vlastnosti. Tyto aditiva zlepšují reologické vlastnosti betonu, jako je viskozita a tekutost, a umožňují mu samovolné se zhutnit a vyplnit prostor.

Tento beton se vyznačuje vysokou kvalitou a estetickým vzhledem, což ho činí ideálním pro náročné architektonické projekty. Jeho výhody zahrnují snížení nákladů a času potřebných k výrobě betonových konstrukcí, zlepšenou kvalitu a trvanlivost betonu, snížení hluku a vibrací při instalaci a snížení rizika vzniku nekvalitních míst v betonu.

Lehčený beton

Lehčený beton je speciální druh betonu, který se vyznačuje nižší hustotou než běžný beton. Tento typ betonu se používá pro konstrukce, které vyžadují nižší váhu, jako jsou například mosty, střechy, zdi a podlahy.

Lehčený beton se vyrábí pomocí běžných surovin používaných při výrobě betonu, ale s přídavkem speciálních aditiv, které snižují celkovou hmotnost betonu a zvyšují jeho tepelnou izolaci.

Mezi další výhody patří snížení nákladů a času potřebných k výrobě betonových konstrukcí, zlepšenou kvalitu a trvanlivost betonu, snížení hmotnosti a tlaku na základové konstrukce, snížení nákladů na dopravu a snížení rizika vzniku nekvalitních míst v betonu.

Reklama