Hrubá skála – Valdštejn – Hlavatice

Výlet začneme na vlakové stanici Hrubá skála. Celou cestu půjdeme po červené značce. Trasa je dlouhé cca 15 km a patří mezi méně fyzické náročné.

 

 

 

Od nádraží jdeme vesnicí k zámku Hrubá skála. Neustále nás přitom provází výhled na majestát hradu Trosky. Na náměstí u zámku si můžeme koupit suvenýry a občerstvit se. Prostudujeme rozcestníky a vydáváme se nahoru po silnici. Kolem skal pokračujeme k dalšímu velkému rozcestníku. Zde již nacházíme první cíl naší cesty. Vstupujeme do skal, do ráje horolezců. Odbočíme na chvíli na žlutou značku a pokračujeme k Mariánské vyhlídce. Odtud vidíme zámek z mimořádně hezkého pohledu. Pokračujeme po skalách k pietnímu místu ve skalnatém údolí. Stojíme na Symbolickém hřbitově horolezců. Zapálíme svíčku svým kamarádům, jejichž jména tu čteme a po chvíli se vracíme k rozcestníku a pokračujeme po červené Zlatou stezkou Českého ráje. Můžeme ještě odbočit na známé Adamovo lože či jiná místa poblíž ve skalách.

Kráčíme typickou krajinou skal a jehličnatých stromů, jdeme po cestách z bílého písku. Odbočujeme na četné vyhlídky na Hruboskalské skalní město. Musíme být obezřetní, protože nás každou chvíli předjíždějí cyklisté, a to i na cestách jim zakázaných. Přicházíme k hradu Valdštejn.

Nejstarší hrad Českého ráje stojí na několika pískovcových skalách. Už jen most ke vchodu s četnými barokními sochami stojí za shlédnutí. Správce hradu chová kozy, které pobíhají po nádvoří.

Pokračujeme směr Turnov. Po chvíli přicházíme k vyhlídce Hlavatice. Je to malebná vyhlídka na skále, ze které krásně vidíme město Turnov. Je tu příjemná atmosféra.

Sestupujeme do Turnova a po červené dojdeme nejprve na vlakovou stanici Turnov – město. Pokud nám pojede zanedlouho vlak, využijme toho. Cesta, která pokračuje do stanice Turnov – hlavní nádraží, vede již jen kolem velmi frekventované silnice bez toho, abychom viděli ještě něco zajímavého.

Reklama