Fátima, poutní město plné zázraků a tajemství. Proč se třetí proroctví Panny Marie tajilo?

Fátima, město zjevení Panny Marie, zdroj: pixabay.com

Fátima je malé poklidné městečko v Portugalsku, které vyrostlo prakticky na pustině. Dnes je to významné a turisty hojně navštěvované poutní místo. Největším paradoxem je, že bylo založeno muslimy ve 12. století, když bylo toto území pod jejich nadvládou. Dnes je to jedno z nejvýznamnějších křesťanských poutních míst na světě.

Reklama

První dojmy z návštěvy tohoto místa získá turista už z zpovzdálí, protože se do okolí rozléhají hlasité chóry a zvony. Až poté se všem naskytne pohled na majestátní neobarokní vápencovou baziliku s věží a esplanádou, která je mnohem rozlehlejší, než náměstí sv. Petra ve Vatikánu. Pozornému turistovi také neunikne několik set metrů dlouhá fronta modlících se lidí, kteří se pomalu posunují po kolenou směrem k bazilice a při tom odříkávají své modlitby a poděkování.

Člověka hned napadne otázka, z jakého důvodu sem směřuje ročně tolik milionů turistů. Vraťme se tedy do roku 1917, kdy všechno začalo. 13. května téhož roku se zde zjevila třem malým pasáčkům Panna Marie. Slíbila jim, že nastolí světový mír, pokud se však budou poctivě modlit a také jim slíbila, že se zjeví ještě pětkrát, opět 13. den každého následujícího měsíce.

V téže době probíhaly v Portugalsku nepokoje, došlo ke svržení monarchie a k moci se dostali republikáni, kteří ostře protestovali proti církvi. Celou tuto situaci se zjevením považovali za jakési spiknutí a nevinné děti zavřeli do vězení. Nic z toho však neušlo široké veřejnosti, která se v den posledního zjevení sešla mezi olivovými duby, kde se Panna Marie zjevila pasáčkům poprvé. Nikdo ji už nikdy nespatřil.

I přesto se v ten den něco záhadného přeci jen stalo. Důkazem jsou vyděšené tváře lidí na fotografiích, kteří se na tom místě tehda sešli. Byla tam spousta úředníků, policistů i vědců, takže o věrohodnosti fotografií nikdo nepochyboval. Slunce se před pohledy davů chvělo a vířilo v takové rychlosti, až se zdálo, že se v jednu chvíli řítí na všechny přihlížející.

Panna Marie svěřila nejstarší holčičce Lucii svá tři proroctví, která byla duchovními pečlivě zapsána. Stala se až později a všechna do jediného se vyplnila. Prvním proroctvím byl konec první světové války a začátek druhé, další bylo adresováno Rusku a komunismu, třetí bylo dlouhou dobu tajeno. Zveřejněno bylo až v roce 2000, tedy dlouho poté, co byl na papeže Jana Pavla II. spáchán neúspěšný atentát. I toto Panna Marie predikovala. Na základě této události choval tehdejší papež k Fátimě velikou úctu. Kulka, jež byla vytažena z jeho těla, je uschována v korunce Panny Marie v interiéru baziliky.

Reklama