Divadelní projekt Všechen sex mého života

Neziskové společnosti Motus o. s. a Mammalian Diving Reflex představují unikátní česko-německo-kanadský projekt Všechen sex mého života, který zkoumá milostný a sexuální život z pohledu seniorů. V současnosti probíhá první výzkumná fáze, do které se můžete zapojit i vy.

 

Jak se mohu zapojit?

Je potřeba, abyste byli k zastižení v rozmezí od 19. 8. do 30. 9. 2013 ke krátkému telefonickému nebo osobnímu rozhovoru.

Musím být herec?

Hercem být nemusíte. Organizátoři nevyžadují žádné speciální dovednosti. Jen je zapotřebí otevřenost, nadšení a pár minut volného času.

Jak bude nakládáno s informacemi, které sdělím?

Vše, co organizátorům akce sdělíte, bude pokládáno za striktně důvěrné a bez vašeho souhlasu nebude zveřejněno. Sdělené příběhy a informace budou sloužit coby vodítko k zúžení výběru kandidátů.

Co bude následovat po rozhovoru?

Údaje z rozhovorů budou zdrojem k druhé, na přelomu října a listopadu probíhající, fázi výzkumu. Ta zahrnuje hlubší skupinové diskuze i rozhovory jeden na jednoho, zvukově či obrazově zaznamenané pro dokumentární účely. Za souhlasu účastníka se tento materiál může objevit ve finální podobě projektu.

Jak a do kdy se musím zaregistrovat?

Máte-li zájem se zúčastnit tohoto ojedinělého projektu, zaregistrujte nejpozději do 30. 9. 2013 a to na telefonním čísle 777 862 614 nebo emailové adrese klara@alfredvedvore.cz, kde vám koordinátorka projektu Klára Mišunová sdělí další informace a zodpoví případné dotazy.

 

Projekt je Všechen sex mého života vznikl mimo jiné za podpory Kanadské Rady pro divadelní projekty, státního divadla a festivalu Pazz v německém Oldenburgu, již zmíněné společnosti Motus o. s., produkce divadla Alfred ve dvoře a mnoha dalších organizací.

Více informací se dozvíte na www.alfredvedvore.cz.

 Motus 1Motus 2

Reklama