Cukrovka: vše co vás zajímá

Týden utekl jako voda a připravili jsme pro Vás další pokračování o nemoci sice nevyléčitelné, ale zvládnutelné, zvané cukrovka. Dnes se dovíte například jaký je její průběh, příznaky či léčba.

 

Reklama

 

Průběh onemocnění

DM 1.typu – tento typ je závislý na inzulínu. Inzulín se v organismu netvoří v důsledku destrukce beta buněk. Spíše se týká mladých lidí a dětí. Tento typ je získaný. Je u něj potřeba nahradit funkci pankreatu aplikací inzulínu.

DM 2.typu – na rozdíl od typu 1. je tento nezávislý na inzulínu. Zde jsou buňky v Langerhansových ostrůvcích nezničené a inzulín produkují, ale tkáně nejsou dostatečně citlivé na jeho účinek (inzulínová resistence). S tímto typem se hodně setkávají starší lidé a dospělí. Hodnoty inzulínu se dají upravit dietou, dostatkem pohybu a patřičnými medikamenty/léky.

DM jako součást jiných onemocnění – sekundární (při závažných chorobách pankreatu).

Snížená glukózová tolerance (porušená glukózová homeostáza [tj. stálost a rovnováha v lidském prostředí] – porucha nedosahuje stupně diabetu, ale po zátěži glycidy [cukry] je sklon k hyperglykemii [vysoká hladina cukru v krvi])

Gestační diabetes – tento typ se objevuje v těhotenství.

Příznaky

Příznaky dělíme do dvou kategorií – na příznaky metabolického rozvratu a na základní příznaky DM.

Příznaky metabolického rozvratu: nechutenství, zvracení a hrozící rozvoj dehydratace.

Základní příznaky DM: již tu zmiňovaná polydypsie (= nadměrná žízeň), polyurie (= časté a vydatné močení – 3l/24h), zvýšený pocit hladu, úbytek na váze, pocit slabosti, pruritus (= svědění v oblasti genitálií), špatně se hojící kožní defekty, častá plísňová onemocnění a z laboratorních výsledků hyperglykemie, glykosurie, ketonurie – přítomnost ketolátek v moči.

Co Vás čeká v nemocnici?

Zdravotní sestra s Vámi vyplní anamnézu, což je sběr informací, v této anamnéze vyplňujete osobní anamnézu (kolik vážíte, kolik měříte, zda máte zubní protézu, u brýlí zda je máte na dálku či na blízko a další), rodinnou anamnézu, kde vypíšete, jaké byly nemoci či operace ve Vaší rodině, pracovní anamnézu, aby lékař věděl v jakém zaměstnání pracujete či nepracujete. Divíte se?

Ano i takové věci zdravotníkům mohou pomoci při léčení Vašich nemocí a odstranění Vašich potíží a hlavně zredukování příčin těch nemocí. A jako poslední z anamnéz farmakologická, kde se zjišťuje, jaké léky berete.

Následuje fyzikální vyšetření – pohled, dále jsou důležité pro zdravotníky laboratorní výsledky: glykémie nalačno – odběr krve z prstu ruky, OGTT – orální glukózový toleranční test (pacient vypije nalačno sladký nápoj se známým množstvím glukózy a po jedné a po dvou hodinách se mu odebírá krev na stanovení cukru), glykemický profil (malý a velký), popř. selfmonitoring – vlastní monitorování prováděné klientem.

Glykovaný hemoglobin (tj. množství navázané glukózy, odráží dlouhodobě oncentraci glukózy v krvi ,,glykémie“), C peptid – toto vyšetření slouží k rozeznání DM 1.typu od 2.typu; jedná se o přenašeče inzulínu (pokud je inzulinu nedostatek, bude snížený i C peptid), glykovaný protein je vyšetření glukózy vázané na krevní bílkovinu.

Lipidový soubor – vyšetřují se tím triaglyceroly, mastné kyseliny, fosfolipidy, vyšetření vnitřního prostředí dle Astrupa– vyšetření acidobazické rovnováhy, kterým se zjišťuje pH krve, množství hydrogenuhličitanů, oxidu uhličitého, kyslíku a dalších údajů, laboratorní vyšetření moči – na přítomnost cukru a ketolátek v moči. Oční vyšetření a neurologické vyšetření.

Léčba

Dietoterapie (dieta č. 9 diabetická s obsahem 175g, 225g sacharidů za 24hod), přiměřená svalová činnost, farmakoterapie – perorální (ústní) antidiabetika (léky proti cukrovce), dále PAD – zde máme několik skupin, které patří mezi PAD: deriváty sulfonylmočoviny (stimulují produkci inzulínu v Langerhans. ostrůvcích), biguanidy (zvyšují vychytávání glukózy ve tkáních).

Inzulinoterapie – substituce hormonu pankreatu injekční formou, způsoby aplikace: inzulínkou (speciální stříkačka pro inzulín), dávkovačem inzulínu (inzulínové pero), inzulínová pumpa.

 i-Senior.cz

Reklama