Co je neuropatická bolest zač a jak se s ní vypořádat?

Znají ji diabetici i pacienti onkologických a neurologických onemocnění. Na neuropatickou bolest zatím není účinná léčba, polyfenoly však díky novým zjištěním mohou pacientům přinést úlevu. Na podrobnosti jsme se zeptali MUDr. Marka Hakla, Ph.D. z Anesteziologicko-resuscitační kliniky ve FN u sv. Anny v Brně.

Proč jsou zrovna diabetici postiženi neuropatickou bolestí nejčastěji?

Výkyvy hladiny cukru v krvi u diabetiků způsobují poškození drobných periferních nervů, výskyt cukrovky je vysoký, a proto je touto komplikací postiženo i velké množství pacientů. „Obdobně vidíme vysoké procento polyneuropatie např. u onkologických pacientů po chemoterapii, zde však s ukončením léčby dochází často ke zlepšení. U diabetiků však vyvolávající příčinu odstranit nelze, nejlepší prevencí je důsledná kompenzace diabetu,“ upřesňuje MUDr. Marek Hakl, PhD.

Postižení nervů v rámci neuropatie se projevuje porušením nebo přerušením tohoto přenosu a týká se hybnosti, polohocitu a citlivosti. „Neuropatická bolest stále patří mezi obtížně farmakoterapeuticky zvládnutelná onemocnění. Lékaři často předepisují antikonvulziva nebo adjuvantní analgetika – látky, které kromě přímého tišení bolesti mají vliv i na další faktory vnímání bolesti,“ vysvětluje MUDr. Marek Hakl, PhD.

Nadějné vyhlídky?

Řada odborníků se při hledání úlevy ve svém výzkumu zaměřila na běžné přírodní látky jako je kurkumin (obsažen v kari koření, silný přírodní antioxidant), resveratrol (zastoupen v červeném víně, borůvkách, moruších a jinde) nebo mangiferin (mimořádně silný antioxidant, který má fungicidní, antidiabetické, antialergické účinky a získává se z Mangovníku indického), aby záhy zjistili, že se jedná o látky velmi zajímavé, nicméně jejich výraznou slabinou je jejich špatná vstřebatelnost, tedy to, že tělo dokáže využít jen velmi malé množství účinné látky.

„Nové možnosti však skýtá jejich usnadněná vstřebatelnost za přítomnosti dalších látek – například piperinu a lecitinu. Zejména pro diabetiky otevírá usnadněné vstřebávání těchto důležitých látek nové možnosti,“ dodává MUDr. Marek Hakl, PhD.

 Účinky polyfenolů, které jsou právě v Neuritogenu obsaženy, byly zkoumány v nedávno publikované studii, která hodnotila vliv Neuritogenu na bolest a kvalitu života u pacientů s diabetickou neuropatií. Studie potvrdila, že dvouměsíční podávání Neuritogenu v dávce 2 tablety denně vede ke statisticky významnému poklesu intenzity bolesti a k nárůstu kvality života. Pozitivní účinek byl pozorován jak u pacientů, kteří byli doposud bez léčby, tak i u pacientů s již zavedenou léčbou antikonvulzivy/ antidepresivy.

 Lucie Paseková

Reklama