Boží muka v krajině nutí k zamyšlení. Poznejte jejich význam

Při výletech přírodou snad každý narazil na dřevěné, kamenné či kovové kříže. Méně obvyklým prvkem jsou Boží muka. Vysoké sloupcovité stavby s ilustracemi Kristova utrpení. Znáte jejich význam?

V minulém článku jsme představili původ a význam smírčích křížků i klasických křížů. Dnes se zaměříme na význam Božích muk. Jedná se o sloupcovité stavby se čtvercovou nebo obdélníkovou základnou. V horní části Božích muk jsou zpravidla výklenky pro ilustrace Kristova utrpení. Mnohdy jsou tyto obrázky doplněny ilustracemi ostatních světců.

Boží muka, která se vyskytují v české krajině, tvoří kamenný sloup či zděná konstrukce s bílou omítkou. Dříve byla střecha pokrytá dřevěnými šindelemi, které dnes nahrazují střešní tašky. Na vrcholu střechy bývá umístěn malý křížek.

Původ pramení v mučení Ježíše Krista

Historický původ architektonické koncepce Božích muk pramení z biblické historie, neboť právě u sloupu nechal Pilát Pontský bičovat Ježíše Krista. Od toho pramení také význam pojmenování – muka neboli utrpení či mučení.

Boží muka vybízí k zamyšlení i rozhlédnutí po krajině

Sakrální stavby v podobě Božích muk byly nejčastěji stavěny na poutních cestách i na místech zázračných, šťastných či tragických událostí. Boží muka dříve sloužila jako ukazatel a orientační bod poutníkům i místním lidem.

Jejich hlavním poselstvím, které se po staletí nemění, je vybídnout k zastavení, rozhlédnutí po okolní krajině a k zamyšlení. Proto když putujeme přírodou, vnímejme tyto magické památníky, které jsou tichými svědky lidských osudů i proměny krajiny.

Boží muka u vesnice Dubí na Vysočině, foto: Jiří Aujezdský
Boží muka u Kaliště na Vysočině, foto: Jiří Aujezdský
Reklama