Astma Bronchiale – nemoc dýchacího ústrojí

Astma Bronchiale neboli průduškové astma se týká dýchacího ústrojí, konkrétně průdušek (bronchů) a průdušinek (bronchiolů). Astma bronchiale (dále AB) je chronické zánětlivé onemocnění charakterizované bronchiální onbstrukcí (překážka, zamezení či ztížení průchodnosti), která vyvolává záchvatovitou výdechovou dušnost. Při výdechu jsou slyšet pískoty. Toto onemocnění je velmi časté, u dospělých se vyskytuje v 5 % a u dětí v 10-15 %, a míra jeho výskytu stále stoupá.

V tomto onemocnění se vyskytují i astmatické záchvaty, které jsou pro toto onemocnění typické. Rozlišujeme stupně a formy astmatu, a to podle častosti záchvatu a dle toho, jak dlouho trvají.

1. stupeňlehké astma; záchvaty se vyskytují občas, někdy se vyskytují jen v určité sezóně, jinak je člověk bez potíží.

2. stupeňstředně těžké astma; záchvaty se vyskytují až 2x týdně, ale jsou léky zvládnutelné.

3. stupeň těžké astma; záchvaty se vyskytují už častěji a trvají i déle, špatně reagují na léčbu a jsou i mimo záchvaty zhoršeny dýchací funkce.

4. stupeňastmatický stav; je dlouhotrvající nakupení záchvatů, které nereagují na léčbu, vedoucí k dechové nedostatečnosti.

Důvodem dušnosti je překrvení a otok bronchiální sliznice, sekrece vazkého hlenu a stažení stěny průdušek.

Jaké jsou příčiny?

Mezi příčiny řadíme alergii – což je přecitlivělost na určité podněty, v tomto případě nemoc označujeme jako atopické astma. Další příčinou může být chronický zánět v dýchacích cestách. A jako poslední jsou psychické vlivy (emoce, strach a úzkost).

Příznaků je několik, a to: viditelná a slyšitelná výdechová dušnost, zaujímání ortopnoické polohy (poloha pomáhající k lepšímu dýchání) a zapojování pomocných dýchacích svalů, úzkost a někdy i kašel.

  i-Senior.cz

Reklama