Areál čs. opevnění Hlučín-Darkovičky: Obranná linie, která padla bez jediného výstřelu

Před několika dny jsme si připomněli 73. výročí osvobození naší vlasti. Při této příležitosti jsme se vypravili za krásami Hlučínska, abychom navštívili muzeum československého opevnění Hlučín-Darkovičky.

Areál čs. opevnění byl budován v letech 1935-1938, jako reakce na mohutné zbrojení Hitlerem ovládaného Německa. V rekordně rychlé době vyrostl obranný pevnostní systém, který neměl v Evropě, kromě Maginotovy linie, obdoby. Jednotlivé pevnosti vynikaly jak svým konstrukčním provedením, tak i zbraňovým vybavením.

Tyto pevnosti nebyly nikdy na obranu Československa použity. Velení bunkrů připadlo bez jediného výstřelu do německých rukou.

Opevnění Darkovičky, zdroj: Eva Tvrdá

Slezské zemské muzeum nabízí stálou expozici složenou z pěchotních srubů MO-S 18, MO-S 19, MO-S 20 a lehkého objektu LO vz. 37A. Jednotlivé objekty areálu prezentují rozdílné projekční, odolností i palebně-taktické odlišnosti. Areál je od roku 1992 začleněn do Slezského zemského muzea a patří k vyhledávaným cílům turistů. 

Za návštěvu stojí také naučná stezka dlouhá okolo 6,5 km, která je vhodná jak pro pěší turistiku, tak výlet na kolech. Trasa vede od samostatného pěchotního srubu MO-S 16 „Rozcestí“ kolem dalších objektů lehkého i těžkého opevnění přes Areál čs. opevnění v Hlučíně-Darkovičkách a končí u srubu MO-S 24 „Signál“. Po trase je možno vidět různá stavební řešení objektů se zachycením vývoje československé fortifikace. Zásluhou klubů vojenské historie, které začínají jednotlivé sruby rekonstruovat, jsou některé sruby přístupné veřejnosti k prohlídce. Při plánování trasy vám pomůže turistická mapa, kterou naleznete na www.mapy.cz.

Reklama