Začíná literární soutěž pro seniory Polabská vrba

Baví vás psaní? Máte kreativní nadání? Toužíte se vyzkoušet, jaké je to být spisovatelem? Máme pro vás ideální příležitost. Knihovna Eduarda Petišky ve spolupráci s Městem Brandýs nad Labem vyhlašuje literární soutěž pro seniory s názvem Polabská vrba.

Záměr uspořádat literární soutěž pro starší generaci vychází z myšlenky aktivizace seniorů formou literárního vyjádření emocí či formou reminiscence. Nápad vzešel ze spolupráce paní Jarmily Viplakové, pracovnice městského úřadu Brandýs nad Labem a zástupců knihovny. V roce 2013 proběhl první ročník soutěže, ještě pod názvem Napiš svůj příběh, zachyť svou vzpomínku! Soutěž, zaměřená v minulých letech především na polabský region, se dočkala velké odezvy a řady milých reakcí. Díky velkému zájmu se letos koná již VI. ročník.

Cílem soutěže je nabídnout možnost životní rekapitulace a emocionálního vyjádření a poskytnout příležitost ke sdílení a rozvíjení vzpomínek i k navázání nových sociálních vazeb.

Autoři mohou posílat soutěžní příspěvky na libovolné téma, nebo se mohou nechat inspirovat tématem letošního roku, který je „Můj životní vzor“.

Charakteristika soutěže

  • Termín odevzdání soutěžních příspěvků je květen 2018 (výročí narození Eduarda Petišky).
  • Porota soutěže bude složena z literárních osobností polabského regionu a zástupců Knihovny E. Petišky a Města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.
  • Porota udělí ocenění za první tři místa, zvláštní cenu za vztah k regionu a zvláštní cenu vztahující se k tématu vybranému pro letošní rok.
  • Tématem letošního ročníku je „Můj životní vzor “.
  • Vyhlášení vítězů literární soutěže a setkání autorů proběhne v červnu 2018.

Charakteristika soutěžních prací

  • Soutěžní příspěvky mohou posílat „pamětníci“ seniorského věku.
  • Téma prací je libovolné, žánr není omezen (próza, poezie, drama, publicistika).
  • Příspěvky mohou být odevzdány ve formě strojopisu, rukopisu či v některém z běžných textových formátů MS-Wordu či Open Office Writeru (např. doc, docx, odt, rtf). Prosíme autory, aby nám nezasílali své texty ve formátu pdf.
  • Rozsah strojopisných příspěvků či příspěvků v elektronické podobě může být nejvýše 15 normostran, rukopisné příspěvky mohou mít až 20 stran.
  • Přijímána budou pouze původní díla, která nebyla dosud publikována ani nebyla přihlášena do jiných soutěží.

Kam zasílat soutěžní práce?

Všechny příspěvky lze dodat v tištěné a ručně psané podobě na adresu Knihovna Eduarda Petišky, Ivana Olbrachta 36, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav nebo v elektronické formě na adresu info@knihovna.brandysnl.cz.

Práce můžete odevzdávat také v DPS Stará Boleslav paní Jarmile Viplakové, 17. listopadu 1404, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav či na adrese viplakova@seznam.cz.

Nezapomeňte uvést jméno, ročník narození a kontaktní adresu.

Reklama