Víme, které potraviny nejčastěji nesplňují deklarovanou kvalitu

Na zprávy o různé kvalitě prodávaných potravin jsme si bohužel už zvykli. Víte ale, u kterých potravin je největší pravděpodobnost, že neobsahují deklarované množství surovin či nesplňují odpovídající kvalitu? Možná se budete divit. Jsou to uzeniny a masné výrobky.

Během posledních tří let byla prověřena kvalita u mnoho druhů masných výrobků a uzenin. Celkem bylo otestováno 88 vzorků, přitom rovnou v 21 případech byly produkty šizené.  Testované produkty zpravidla nedodržely obsah deklarovaných hodnot a tím se dopustily klamání spotřebitele. „Z 21 šizených výrobků pocházeli jen tři hříšníci ze zahraničí. Zbývajících 18 propadlíků bylo vyrobeno 12 významnými zpracovateli masa v České republice,“ řekla Hana Hoffmannová za spotřebitelský časopis dTest, který testování prováděl.

Nedodržení deklarovaného podílu masa

Mezi nejčastějšími prohřešky bylo nedodržení minimálního obsahu svalových bílkovin či přítomnost strojně odděleného masa neboli separátu. Absolutně největší rozdíl mezi deklarovaným a skutečně zjištěným podílem masa byl zjištěn u salámu z řetězce Tesco, kterému oproti údaji na štítku chybělo 20 % masa. Celkem výrobci nedodrželi deklarované množství masa u 16 % testovaných masných výrobků.

Nekvalitní maso obsahovaly především šunkové salámy

Jako druhý nejčastější prohřešek se ukázalo nedodržení minimálního obsahu čistých svalových bílkovin. Tento parametr uvádí množství svalových proteinů bez bílkovin ze šlach či z vazů. Čím je podíl čistých svalových bílkovin vyšší, tím kvalitnější maso daný výrobek obsahuje. U některých výrobků, zpravidla u trvanlivých salámů, minimální podíl čistých svalových bílkovin určuje vyhláška.

U trvanlivých salámů se porušení stanovené vyhlášky zjistilo minimálně. S přítomností čistých svalových bílkovin ale měly problémy především šunkové salámy. Některé šunkové salámy dokonce obsahovaly drůbeží protein, který nebyl deklarován na etiketě.

Ostatní potraviny zpravidla deklarované složení dodržely

Zatímco u testovaných uzenin a masných výrobků během tří let propadlo přibližně 20 % testovaných produktů, pak u ostatních testovaných potravin činil podíl nevyhovujících výrobků pouze 2,2 %.

Reklama