Tarotová karta kočár symbolizuje posun vpřed. Co to znamená?

Tarotové karty, ilustrační obrázek, zdroj: pixabay.com

Tarotová karta s číslem VII. nese název Kočár. Jde o pohyb vpřed po cestě, kterou jsme zvolili. Už na začátku cesty je vidět, zda-li jsme se rozhodovali unáhleně či s rozvahou.

Reklama

Karta Kočár znamená silnou energii, kterou je nutné zvládnout. Pokud to dokážeme, poslouží nám, v opačném případě způsobí komplikace. Zasahuje do všech oblastí života. Pokud energii chceme zvládnout, musíme použít pevné vůle. Jeden z klasických výkladů této karty říká, že pokud se rozhodneme pro konkrétní cestu, neměňme její směr v půli a dojeďme až k jejímu konci.

Dobře osvětlená vypovídá o cestování, úspěšných studiích, talentu, složených zkouškách, komunikaci, dosahování cílů, podmanivých emocích, cestě vpřed. Nikdy ale nevypovídá o cíli. Jak a pokud vůbec dojdeme k cíli, naznačují další karty. Znamená také cestu výše, především v kariéře.

Špatně osvícená pak znamená především konflikt. Jak silný, to ukazují další karty. Nevyrovnané emoce, agresivita, boje, promluvy Ega, nedorozumění.

Až na pár výjimek tvoří s ostatními kartami Velké arkány rozporuplná a negativní spojení. Jde o výzvu a je jen na nás, jestli jí využijeme. Dobrým signálem je, že protivenství z okolí nemají v tomto případě žádný vliv na dokončení našeho snažení. Máme příliš mnoho energie, než aby nás někdo mohl zastavit. Pokud to neuděláme my sami.

Ve spojení s kartou Ďábel může znamenat i válečný konflikt a s kartou Slunce nesmírnou ješitnost, která nám brzy přivodí velké problémy. Téměř se všemi kartami Kalichů můžeme počítat s emocionálními problémy a často i s neopětovanou nebo skončenou láskou.

Klíčová hesla – cesta, pohyb, postup, energie, emoce, talent, konflikt, Ego, povýšení, vůle.

Zdraví – nohy, ruce, krevní oběh, tlak, srdce, vyčerpání.
Profese – řidič, speditér, pošťák, umělec, moderátor.
Poučení Kde je vůle, tam je cesta.

Reklama