Home Štítky český král

Štítek: český král

Jak se žilo na královském dvoře posledního českého krále?

Za vlády císaře Ferdinanda Dobrotivého rakouská monarchie prosperovala. To však platilo pouze do revolučního roku 1848, ve kterém se rakouská monarchie zatřásla ve svých základech. Slabomyslný císař Ferdinand se ve složité politické situaci vůbec neorientoval a do jisté míry se postavil na stranu revolučního lidu. Slíbil lidu konstituci, zrušení cenzury a řadu dalších reforem.

Doporučujeme