Svátek slaví sv. Jiří, bojovník za víru, patron vojáků a posel jara

Svatý Jiří při souboji s drakem, zdroj: pixabay.com

Sv. Jiří je patronem Anglie, Ruska, Německa, Portugalska, Řecka, Benátek a Janova. Světec je rovněž patronem vojáků, jezdců, zbrojířů, rytířských řádů, skautů, rolníků a pocestných. Je ochráncem stád, ochráncem proti válečnému nebezpečí.  Je pomocníkem proti moru, horečce a kožním chorobám. Světec je taky přímluvcem za dobré počasí.

Reklama

Sv. Jiří má svátek 24. dubna

Sv. Jiří, autor: Gustave Moreau, zdroj: Wikimedia.org

Sv. Jiří je posel jara. Přijíždí na koni, svým kopím zahání poslední zbytky zimy, a na louky plnými hrstmi rozhazuje žluté dukáty pampelišek. Doprovází jej hejna vlaštovek a jiřiček, neboť jak tvrdí lidová pranostika: Na svatého Jiří vlaštovky již víří. Mnohem známější je přísloví, Na svatého Jiří vylézají hadi, štíři.

Jistě, hadů zde máme dost, ale jak se dostali do této pranostiky štíři, kteří se v české kotlině přece nevyskytují? Při objasnění této záhady můžeme vycházet z pravděpodobné teorie, že slovo štír vzniklo ze staročeského slova ščur, to jest ještěrka.  Hadi a ještěrky u nás skutečně vylézají koncem měsíce dubna.

Sv. Jiří se narodil ve 3. století a pocházel z urozené kappadocké rodiny z Malé Asie. Již jeho otec byl jako křesťan umučen. Sv. Jiří vstoupil do vojska a dosáhl hodnosti plukovníka římské armády. Když císař Dioklecián začal pronásledovat křesťany, světec před něj předstoupil a vyznal se ze své křesťanské víry. Císař nechal světce uvěznit a několik dnů byl mučen, aby se vzdal své víry.  Sv. Jiří však od víry neustoupil a tak byl v roce 303 popraven katovým mečem.

Sv. Jiří je neohrožený bojovník za víru

Dle legendy v libyjském městě Sileně žil drak který požíral obyvatele města, kteří byli vylosováni. Když byla vylosována samotná princezna Cleolinda, do města zavítal sv. Jiří, který kopím draka probodl a pak použil princeznina pásu jako vodítka, na kterém dovedl draka do města. Zde ho před občany města zabil. 

Na 15 tisíc vděčných občanů se nechalo pokřtít a sv. Jiří bylo nabízeno půl království a princezna za ženu. Světec však jen poděkoval za nabídku a z města zase odjel. Zdá se vám tento příběh velmi známý? No jistě, vždyť je prazákladem všech pověstí a pohádek, kterak statečný rytíř vysvobodil princeznu ze spárů draka.

Sv. Jiří bývá zobrazován na koni jako rytíř jak zabíjí kopím draka. Toto vyobrazení je ovšem symbolické, drak totiž představuje zlo či pohanství. Na svatého Jiří se taky začal pást dobytek na pastvě.

Sv. Jiří a umění

Na třetím nádvoří Pražského hradu je umístěna socha sv. Jiří na koni, jak zabíjí draka. Socha z roku 1373 bývá považována za jednu z nejkrásnějších středověkých soch na světě. V hradním areálu stojí taky románský kostel sv. Jiří, jehož dvě bílé věže patří k charakteristickým dominantám Pražského hradu. Právě při tomto kostele sv. Jiří byl v roce 970 založen první klášter v Čechách. Byl to ženský benediktýnský klášter. První mužský klášter benediktýnského řádu byl založen v roce 993 v Praze Břevnově a při klášteře byl později postaven kostel sv. Markéty. Na zámku v Konopišti v bývalé oranžerii najdete Muzeum sv. Jiří. Je zde umístěno okolo 1200 uměleckých předmětů zobrazujících svatojiřskou legendu.

Sv. Jiří v lidové pranostice

Na svatého Jiří vylézají hadi štíři.
Na svatého Jiří vlaštovky už víří.
Na svatého Jiří rodí se jaro.
Svatý Jiří k létu míří.
Panuje-li na svatého Jiří příznivé počasí, tu lze očekávat, že potrvá až do konce měsíce.
Na svatého Jiří prodej boty a kup si noty, jaro je zde.

Reklama