Prozkoumejte středověké tvrze nižší šlechty v Kestřanech

Horní tvrz v Kestřanech, zdroj: donald judge / CC BY

Ves Kestřany, která se nachází asi 8 km jihozápadně od Písku, je zcela unikátním historickým areálem. V této vsi totiž ve středověku stávaly hned tři tvrze. V současné době se zachovaly tvrze dvě, neboť třetí tvrz byla přestavěna na barokní zámek. Pokud si chcete udělat představu, jak vypadala ve středověku sídlo nižší šlechty, pak se do Kestřan vydejte.

Reklama

Horní tvrz

Horní tvrz, stojící na mírném návrší, pochází již z konce 13. století. Má původní obytnou věž a kolem tvrze je dosud hluboký vodní příkop. Do tvrze se vstupuje mostem s gotickou branou. K budově kaple pak přiléhá druhá věž. Tvrz je obklopena hradbou s okrouhlou nárožní baštou. Tato středověká tvrz dlouho chátrala, nyní je soukromým majetkem, postupně se opravuje a je veřejnosti přístupná.

Dolní tvrz

Dolní tvrz je mladší, pochází z 15. století. Má třípatrovou věž stojící uprostřed nádvoří, na jižní straně je přízemní budova s gotickým portálem. Tvrz obklopuje hradba s okrouhlou baštou. Taky tato tvrz dlouhá léta chátrala, nyní je soukromým majetkem, opravuje se, ale doposud není veřejnosti přístupná.

Barokní zámek

Třetí tvrz byla přestavěna na barokní zámek se dvěma bočními křídly. Tento zámek je dost poškozený zemědělskou výrobou a potřeboval by nutně důkladnou opravu.

V malebné obci Kestřanech stojí taky původně gotický, později barokně přestavěný kostel sv. Kateřiny a v okolí obce je několik rybníků. Zlatonosná řeka Otava je vhodná ke koupání a z této obce je pěkný pohled na podhůří Šumavy.

Reklama