Proč mluvit o hypoglykémii? Diabetikům hrozí psychické i fyzické následky

Hypoglykémie neohrožuje diabetiky pouze tady a teď, tedy při akutním průběhu. Ve skutečnosti má velmi závažné dlouhodobé následky, a to nejen fyzické, ale také psychické a sociální. Kromě strachu o zdraví jsou hypoglykémie spojené se studem a obavami před širším okolím i diabetologem – otevřený vztah s lékařem, společné hledání příčin a nejvhodnějšího řešení jsou přitom základem prevence a zvládnutí hypoglykemických stavů.

Co hrozí?

Problémem je především v tom, že příčinou vzniku hypoglykémií bývají zcela běžné situace, jako je vyšší fyzická zátěž nebo menší porce, případně jeho vynechání. Při hypoglykémii dochází k poruchám vnímání a neschopnosti orientace a ovládání se. V případě závažných hypoglykémií, kde je nutná pomoc druhého člověka, může dojít až k bezvědomí a následkem může být i smrt. Pro diabetiky ale nejsou důležité pouze fyzické následky, ale také to, jak hypoglykémie prožívají a jak silné obavy pro ně znamená. „Psychická reakce, důsledky v chování a dopady na kvalitu života osob s diabetem jsou různé od adekvátní obezřetnosti poučeného pacienta („nejdu cvičit s nízkou glykemií“), přes nejistotu, časté obavy („co kdyby“) až k masivnímu strachu a intenzivní úzkosti. Důsledkem neadekvátního zveličeného strachu z hypoglykemie je „zajišťující chování“, které typicky vede k udržování dle pacienta „bezpečných“ hodnot, tj. vyšších, respektive vysokých hodnot glykémií (s negativním dopadem na kompenzaci diabetu). Další projevem je vyhýbavé chování a zužování aktivit a omezování v oblasti fyzické aktivity, cestování, volnočasových i pracovních činností,“ říká PhDr. Tamara Hrachovinová, CSc. z Centra diabetologie IKEM a katedry psychologie FF UK. Některé symptomy, jako jsou neklid, pocení a úzkost, mohou být jak projevem strachu, tak příznakem hypoglykémie.

  AKUTNÍ NÁSLEDKY DLOUHODOBÉ NÁSLEDKY
TĚLO zranění z důvodů dopravních nehod a pádů, kóma, smrt vyšší riziko srdečně-cévních onemocnění, poškození nervového systému, obezita (vyšší příjem sacharidů jako snížení rizika hypoglykémie), snížení citlivosti na hypoglykemické příznaky a zvýšení množství tzv. nerozpoznaných hypoglykémií (= vyšší riziko závažných hypoglykémií), horší kompenzace diabetu
PSYCHIKA stud a obavy z reakce okolí, pocit méněcennosti, uzavírání se trvalý stres a obavy z hypoglykémií, omezování aktivit zvyšujících riziko hypoglykémií (např. sport), dlouhodobé a neléčené hypoglykémie zvyšují riziko rozvoje demence a kognitivních poruch, možnost chybného odeslání na psychiatrii
VZTAHY narušení sociálních vazeb (práce, škola) díky nepochopení chování diabetika omezování sociálních aktivit z důvodu obav z hypoglykémie, narušení pracovních vztahů

Pro lidský organismus je optimální určité rozmezí hodnot krevního cukru. Ideální hodnoty glykémie se konktrétně pohybují od 4,0-7,5 mmol/l. Výkyvy hladin krevního cukru směrem dolů se projeví akutními komplikacemi, tedy ihned, nebo dlouhodobými – chronickými následky. „Nízká hladina glykémie je zvláště nebezpečná pro mozek, protože cukr je pro něj základním zdrojem energie. U každé hypoglykémie záleží na rychlosti, jakou hypoglykémie vzniká, a na tom, jak dlouho trvá (nerozpoznaná hypoglykémie, objevující se často v noci, může trvat i hodiny). Důsledkem je porucha koordinace, snížení psychické výkonnosti, nepřesné rozhodování a desorientace, což může vést k úrazu, pádu, způsobit dopravní nehodu, k poruše vědomí, kómatu a smrti. Hypoglykémie může být vyvolávajícím faktorem cévní mozkové příhody nebo infarktu myokardu,“ říká MUDr. Jana Psottová, MBA z diabetologické ambulance v Praze.

Opakované a dlouhodobé hypoglykémie mohou způsobit poškození mozkové tkáně a z ní plynoucí následky. Opakované hypoglykémie vedou k rozkolísání hodnot hladiny krevního cukru a zhoršení kompenzace. To se umocňuje přejídáním, jehož cílem je zabránění hypoglykémií, a vynecháním fyzické aktivity. Vedlejším efektem je vznik obezity.

„Hypoglykémie je součástí našeho života, u lidí s diabetem je častější a závisí na více faktorech. Vnímání a zacházení s hypoglykémií je individuální. Důležité je si s ní umět poradit a v tom vám může pomoci i váš lékař, nestyďte se sním o tom mluvit,“ apeluje MUDr. Psottová.

Mluvteohypo.cz Téma hypoglykémií je základem edukační kampaně „Mluvte o hypo“. Jejím cílem je upozornit na nebezpečí hypoglykémií a důležitost řešit toto téma s lékařem. Na stránkách www.mluvteohypo.cz najdou (nejen) diabetici nejen informace o příznacích, příčinách, následcích a léčbě, ale také příběhy diabetiků a test, díky kterému uvidí, zda je čas řešit téma „hypo“ s odborníkem. 

Proč se diabetici stydí?

 „Zajišťující a vyhýbavé chování má jen přechodný a malý efekt, protože strach se sníží jen krátkodobě a objeví se znovu. Přítomny bývají i obavy z reakce okolí na hypoglykemii a strach z toho, že nepodám očekávaný výkon, stud, že se chovám jinak, zloba na cukrovku a tak dále.,“ vysvětluje PhDr. Hrachovinová.

Stud není jediným pocitem, který je s hypoglykémiemi spojený. Co pacienti často popisují, je také stres z neustálého plánování a předvídání toho, co by se mohlo stát, a nutnosti být na „vše“ připraven. Plánování a navazující úprava režimu jsou totiž jedním ze základů prevence hypoglykémie. Mezi další patří otevřený vztah s diabetologem a využití léčby pomocí nejnovější generace inzulínů.

Co dělat?

Mnoho lidí s diabetem považuje hypoglykémie za součást svého života. Základem je uvědomit si, že tomu již tak není. Toto je i cílem kampaně Mluvte o hypo, která nabádá ke společnému řešení možných příčin s diabetologem a upozorňuje na nebezpečí dlouhodobého přehlížení hypoglykémií. Je důležité překonat obavy a další nepříjemné pocity a svěřit se otevřeně diabetologovi. Ten může pomoci jak radou při úpravě režimu, tak případnou úpravou léčby na moderní generaci inzulínů, která snižuje riziko hypoglykémií.

Reklama