Potýkáte se s plísní a vlhkými zdmi? Seznamte s možnostmi sanace zdí

Podmáčené zdivo představuje vážný problém. Vlhkost ohrožuje statiku budov, stojí za opadáváním omítky a hlavně negativně ovlivňuje vnitřní klimatické prostředí bytu. Na zdech se tvoří plísně a spory, jejichž vdechování s sebou nese zdravotní rizika.

Zjistěte příčinu vlhkosti

Odpadává z vašeho domu omítka? Pozorujete na stěnách vznik plísní? Jsou obvodové stěny domu vlhké? Pak se nejspíš potýkáte s podmáčeným zdivem. Dříve než se pustíte do nekonečného vysoušení a odstraňování plísní, eliminujte příčinu vlhkosti. Nejčastější příčinou je nasávání vody z podloží domu a okolní zeminy.

Možná si kladete otázku, proč po celá léta váš dům s vlhkostí problémy neměl. Ve většině případů za to může stará a poškozená hydroizolace, která přestala plnit svou funkci.

Na podmáčené stěny pomůže sanace zdiva

Aby nedocházelo k dalšímu poškozování zdí, je nejdříve nutné provést sanaci zdiva, které zamezí vzlínající vlhkosti. Vhodnou technologii sanace zdiva vždy doporučí specializovaná firma. K nejpoužívanějším metodám patří izolace nerezovými plechy, podřezání zdiva či chemická injektáž. V krátkosti jednotlivé metody představíme.

Izolace nerezovými plechy

Izolace vlhkých zdí nerezovými plechy spočívá v zaražení vysoce kvalitních plechů z legované oceli do podélné spáry ve zdivu. Metodu lze využít u cihlových, kamenných i přezdívaných zdí. Předností je rychlé provedení a spolehlivá izolace s životností plechů až 140 let. Zároveň nedochází k narušení statiky budovy.

Podřezání zdiva

Podřezání zdiva se provádí řetězovou nebo lanovou pilou, která zeď v celé šířce podřeže. Do vytvořené drážky se následně vloží izolační pásy z PE fólie nebo sklolaminátových desek. Drážka se poté uzavře vysokotlakou injektáží cementové suspenze. Předností této metody je možnost podřezání jakéhokoliv zdiva včetně betonu a kamene. Nevýhodou je časová náročnost a pracnost provedení.

Chemická injektáž

Chemická injektáž spočívá v navrtání zdiva a vyplnění pórů hydrofobní injektážní látkou, která zamezuje vzlínání vlhkosti. Výhodou je rychlé a nenáročné provedení u všech materiálů a v těžce přístupných místech, na kterých ostatní metody nelze použít. Těmi jsou především schodiště a další místa.

Veškeré uvedené technologie sanace zdiva provádí odborná firma František Hróz – Izolace a sanace vlhkých budov.

Kde je vhodné zdi vysoušet?

Jakmile je provedena izolace základů, nastává teprve čas na důkladné vysoušení. Vlhkosti se totiž nezbavíte ihned po provedení úprav. Sanace zdiva zamezí vzlínání další vlhkosti. Nahromaděnou vody ve zdivu je ale nutné vysušit. Toho docílíte běžným větráním nebo odsávači vlhkosti. Pro rychlejší a efektivnější vysoušení je vhodné z obvodových zdí odstranit omítku. Provětrávání a vysoušení zdiva trvá až několik týdnů. Poté ale zaručeně budete mít od podmáčených zdí a tvorby plísně klid.

Reklama