Laboratoře AGEL hledají zdravé seniory hledají pro genetický výzkum onkologických onemocnění

Laboratoře AGEL Nový Jičín. zdroj: Agel

Za propuknutí a rozvoj onkologických onemocnění mohou některé geny. Proč někteří lidé onemocní a jiní ne? Právě na výzkum „podezřelých“ genů je zaměřen projekt, na kterém spolupracují novojičínské Laboratoře AGEL s Univerzitou Karlovou. Pro získání dostatečného počtu vzorků k výzkumu hledají nyní Laboratoře AGEL zdravé seniory starší 60 let.

Reklama

Onkologická onemocnění jsou v dnešní době velikým strašákem – je to druhá nejčastější příčina úmrtí pacientů v České republice. Proč někteří lidé onemocní a někteří ne? Proč někdy onemocní velmi mladí lidé? Na některé z těchto otázek již dokáží odborníci odpovědět, ale pouze částečně. Ví se, že za propuknutí a rozvoj onkologických onemocnění mohou některé geny – tedy dědičné vlivy, a právě na výzkum těchto „podezřelých“ genů je zaměřen projekt CZEcanca, na kterém Laboratoře AGEL v Novém Jičíně spolupracují s Univerzitou Karlovou a dalšími renomovanými pracovišti v rámci celé České republiky.

„Zaměřujeme se na probádání veškerých variant (změn v DNA), které nalezneme v „podezřelých“ genech onkologických pacientů při porovnání se stejnými geny zdravých lidí, dobrovolníků, kteří onkologické onemocnění neprodělali. A právě hledání zdravých lidí bez onkologického onemocnění je pro nás teď největším oříškem, takoví lidé jsou totiž, bohužel, vzácní,“ říká vedoucí Oddělení vzdělání a výzkumu Laboratoří AGEL Mgr. Spiros Tavandzis.

Vedoucí Oddělení vzdělání a výzkumu Laboratoří AGEL Mgr. Spiros Tavandzis, zdroj: Agel
Vedoucí Oddělení vzdělání a výzkumu Laboratoří AGEL Mgr. Spiros Tavandzis, zdroj: Agel

Dobrovolníci musí splňovat poměrně přísné podmínky. Musí to být lidé ve věku nad 60 let, kteří nikdy neprodělali onkologické onemocnění a stejně tak ani jejich nejbližší příbuzní, což jsou rodiče, sourozenci a děti. Od takovýchto dárců je zapotřebí 10 mililitrů krve, která je pak podrobena detailnímu zkoumání. Oslovování vhodných kandidátů začalo přes kluby seniorů, kde se schází aktivní lidé mající zájem o nové poznatky.

„Starším osobám se hůře cestuje. Pokud senioři mají zájem o spolupráci na tomto projektu, odběr krve zajistí zkušená zdravotní sestra v místě jejich bydliště nebo zdravotní personál v Poliklinice AGEL v Novém Jičíně,“ doplnil Mgr. Tavandzis s tím, že do projektu se mohou zapojit lidé žijící v celé republice. V tomto případě by se měli obrátit telefonicky nebo emailem přímo na Laboratoře AGEL, kde jim smluví nejbližší místo k odběru vzorku.

Radka Miloševská

Reklama