Krásné vánoce všem našim čtenářům!

Milí čtenáři, naše spolupracovnice paní Hana Nováková připravila krásné Vánoční přání.

Rok s rokem se už zase sešel. Ozdobíme stromeček, zavoní cukroví, rozdají se dárky, vychutnáme si tu kouzelnou vánoční pohodu v kruhu blízkých a je tu konec roku. A jako po staletí právě v tento den a v určenou hodinu se sluší důstojně se rozloučit a poděkovat roku starému a za cinkotu číší naplněných dobrým moravským mokem přivítat rok nový.

Vždyť ten starý byl taky kdysi nový a ten nový se přesně za vyměřený čas stane rokem starým. Přesně tak, jako život plyne u lidí. Oba roky však ruku v ruce budou zapsány do naší životní knihy, tak jako lidé, kteří prošli našimi životy a rádi na ně vzpomínáme, navždy zůstanou nejen v našich myslích, ale především v našich srdcích, ti ostatní prošli naším životem a nezůstane po nich ani stopa. Každému jen to, co si zaslouží…

Poděkujme roku starému za to, jaký byl, někomu přinesl lásku a jeho rodina se rozrostla o nového človíčka, jinému navždy odešel někdo blízký nebo kamarád, někdo se uzdravil, jiný onemocněl, někoho životní cesty se rozdělily. Na světě se dějí věci, je to jistě osudové a nedějí se jen tak pro nic, vždy mají nějaký důvod. Když se zastavíte a budete trochu rozjímat a přemýšlet, vždy najdete nějaké souvislosti.

Proto všem přeji, aby v nadcházejícím novém roce převládala životní pohoda, zdraví, aby vám sloužilo úměrně k věku, doprovázela vás láska a porozumění a to nejen s vašimi blízkými. Prožívejte všechny dny naplno bez rozdílu, zda svítí slunce nebo leje, zda vám po tváři stékají slzy, či ústa máte smíchem od ucha k uchu, neboť nikdo z nás neví, který den bude našim dnem posledním v tomto pozemském putování.

Chovejte se tak, jak očekáváte, že se ostatní budou chovat k vám, i když v této době se slušnost a vstřícnost citelně vytrácí ze vztahů mezi lidmi.

Je nejvyšší čas přispět ke zlepšení, vždyť ve vašich životech budou pokračovat vaše děti a my jim přeci přejeme jen lepší svět, který už konečně někdo musí alespoň slušností a vstřícností začít napravovat.

Krásné vánoce a pohodový rok vám všem!

                                          Hana Nováková a redakce i-Senior

Reklama