Když osteoartróza zlobí, zkuste klinické studie

Osteoartróza je onemocnění, které má velký vliv na kvalitu života v pokročilejším věku, často se ale vyskytuje i dříve. V počátcích onemocnění jsou příznaky zanedbatelné, se stářím však přibývají těžší formy onemocnění. Poskytovaná léčba není vždy plnohodnotná a navíc je pro pacienta finančně náročná. Naději pro nemocné však přinášejí klinické studie, které dokáží pacientům poskytnout moderní a účinnou léčbu zdarma.

 

Osteoartróza patří k nejčastějším onemocněním kloubů, až tři čtvrtiny pacientů v ordinaci praktického lékaře představují pacienti s tímto onemocněním. Riziko osteoartrózy stoupá s věkem, vyskytovat se může již po dosažení věku 35 let.

 

Zdravá chrupavka nebolí

Bezbolestný pohyb zdravého kloubu zajišťuje chrupavka, která pokrývá kloubní plochy kostí a usnadňuje tak pohyb kloubu. Hraje tedy roli tlumiče. S přibývajícím věkem však ztrácí schopnost obnovy a při nadměrné zátěži se chrupavka opotřebovává ještě rychleji. Ubývající chrupavka neobsahuje nervová zakončení, proto bývá počáteční stádium osteoartrózy nenápadné a plíživé. Bolest se obvykle zhoršuje námahou a zatížením, přičemž vliv mají také změny počasí.

 

Prevence je základ

Ideálním řešením, jak onemocnění předcházet, je včasná prevence a cílené odlehčování kloubů. Mezi nežádoucí faktory patří obezita, nesprávná obuv nebo špatné držení těla. Velmi důležitá jsou pravidelná cvičení vedoucí k udržení hybnosti kloubů a posílení svalstva. Přiměřené zatěžování prospívá kloubům mnohem více, než když je necháte zahálet.

 

Co poskytuje současná léčba?

Léčba osteoartrózy se zaměřuje především na tlumení bolesti pomocí farmakologických prostředků v kombinaci s těmi nefarmakologickými. Nové možnosti, jak svůj stav zlepšit, přináší pacientům možnost účasti v klinických studiích. Pacient se zde dostává do kontaktu s lékem, který má za sebou již celou řadu testování a stojí prakticky před svou registrací. Jen dobré si uvědomit, že díky klinickým studiím a dobrovolníkům, kteří se jich účastní, směla být spousta nadějných léčivých přípravků uvedena na trh. Dobrovolníci tak nepomáhají jen sobě, ale i celé společnosti.

 

Dle hlavní koordinátorky klinických studií Dagmar Hrubé z brněnského centra CCBR (Center for Clinical and Basic Research) zaměřeného právě na klinické studie, je pro pacienty největším benefitem dosažení na moderní a mnohdy poměrně drahou léčbu. Tu by si jinak nemohli dovolit nebo by neměli možnost se k ní vůbec dostat. Navíc jsou pacienti pod častým a pečlivých dohledem lékařů.

 

Zdroj: Ogilvy&Mather Morava
Zdroj: Ogilvy&Mather Morava
Jeden příklad za všechny

Koleno patří k nejnamáhanějším kloubům a opotřebení chrupavky při postižení osteoartrózou je tedy značné. V rámci právě začínající klinické studie brněnského CCBR, věnované právě osteoartróze kolene, se zájemci mohou dostat k nové a nadějné biologické léčbě založené na moderní účinné látce, od které se očekává, že bude stimulovat růst chrupavky. Na rozdíl od běžné tlumící léčby je zde předpoklad, že rostoucí chrupavka bude lépe „klouzat“, a díky tomu dojde k odstranění příčiny bolesti. Účastník klinické studie tak bezplatně získá nejen odbornou péči po čtyři roky, ale také vyhlídku na zlepšení svého zdravotního stavu. Bývá pravidlem, že dojíždějícím účastníkům bývá proplaceno i cestovné.

 

Podrobné informace:

Přehled otevřených klinických studií lze nalézt na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv v databázi klinických hodnocení (sukl.cz). Informace o zapojení do klinické studie v CCBR Brno v kontaktech na stránkách centra (ccbrno.cz) nebo u svého lékaře.

Lucie Paseková


Reklama