Karta Velekněžky má dvě tváře. Co značí při výkladu tarotu?

Velekněžka je třetí kartou Velké arkány. Žena zde bývá vyobrazena v modrém rouchu – symbolu duchovna a s korunou na hlavě vypovídá o duchovní moci. Někdy mívá dvě tváře, které nás upozorňují na potřebu spolupráce vědomí a podvědomí.

Máme před sebou kartu ženského principu, pasivity, využívání intuice, skrytý obraz ženy – matky, který v sobě nosíme po celý život. Je-li ženská stránka naší osobnosti v pořádku, dokážeme vytvářet harmonické vztahy, řešit komplikované životní situace, vyjadřovat se tvůrčím způsobem. Jsme trpěliví a nelitujeme svých rozhodnutí.

Pokud v sobě ženský princip potlačujeme, hledáme pravý obraz sebe sama vně nás, v druhých lidech, nežijeme podle svých potřeb a snažíme se zavděčit komukoliv. Očekáváme, že u druhých lidí nalezneme, co nám chybí – sebeúctu, pochopení, vnitřní klid, štěstí. Přestože po harmonii duše velmi toužíme, naše chování bývá překotné, ode zdi ke zdi, zoufalé, děláme kompromisy, kterých záhy litujeme.

Pokud se nám karta Velekněžky objeví v sestavě, nabízí nám řešení v pasivitě, meditaci, zpytování svědomí. Přišel čas zastavit se a myslet jen sám na sebe, na své potřeby. Je nutné změnit hodnotový žebříček a orientovat se pouze na svoje vnitřní štěstí. U situací vypovídá lekcdy i o nedobrovolném zastavení chodu věcí a potřebě hledání řešení ve zdrojích, které jsme již minuli.

Klíčová hesla – ženský princip, matka, pasivita, meditace, intuice, křesťanství, zastavení, hypnóza, autosugesce, harmonie, vnitřní vedení, sebeklam.

Zdraví – problémy s krví, psychosomatické potíže, játra, slezina, slinivka, žlučník.

Profese – duchovní, farář, zdravotní personál, sociální pracovník, umělec, kreativec, psychoterapeut.

PoučeníAž si budeme vědomi své úlohy, byť zcela bezvýznamné, pak teprve budeme šťastni (Antoine de Saint-Exupéry).

i-Senior.cz

Reklama