Jak správně pečovat o osobu blízkou?

Možná i vy jste se dostali do situace, kdy je třeba začít pečovat o osobu blízkou. Váš příbuzný je ve stavu, kdy již není schopný postarat se sám o sebe. Nyní vyvstává otázka – co dál? Jedná se o velmi náročné období po všech stránkách – po fyzické, psychické, finanční i časové stránce.

Ze všeho nejdříve je nutností promyslet si co dál. V jakém stavu je váš příbuzný? Můžete se spolehnout na pomoc rodiny? Jste schopní se o něj postarat sami?  Pamatujte, že nyní již nic nezůstane tak jako dříve. Čeká vás v každém případě velká změna. Ať už se rozhodnete jakkoliv, s nastalou situací je třeba se smířit a začít se učit ji zvládat.

Zachovejte mu lidskou důstojnost

Pamatujte, že na prvním místě je zachování důstojnosti ošetřované osoby. Komunikujte s ní. Ptejte se, co potřebuje a co si přeje. Zachování lidské důstojnosti patří mezi nejsložitější zkoušku při péči.

1. Nerozhodujte za nemocného. Pokud má zdravé myšlení, umožněte mu jak je to jen možné, aby se rozhodoval sám za sebe.
2. Naslouchejte mu. Komunikujte spolu.
3. Podporujte jeho samostatnost a jeho zájmy. Dopřejte mu kontakt s okolím. Pozvěte k sobě na návštěvu jeho známé.
4. Snažte se, aby se cítil potřebný.
5. Radujte se spolu z maličkostí.

Inkontinence

Nežádoucí únik moči patří k nejčastějším komplikacím při péči o nemocného. Inkontinence znamená vylučování moči (případně i stolice) v místě a čase, které není možné vědomě ovlivnit. Pocit méněcennosti může vést až ke ztrátě chuti komunikovat s okolím.

Člověk s inkontinencí má tendenci začít méně pít. To je ale špatně. Mohl by si zadělat na ještě větší problémy. Zejména se mohou objevit záněty močového měchýře a močových cest.

O léčbě inkontinence se poraďte s ošetřujícím lékařem. Jedině ten stanoví stupeň inkontinence, doporučí medikamenty a může předepsat poukaz na vhodné inkontinenční pomůcky.

Při výběru správné pomůcky pamatujte

1. Inkontinenční plenkové kalhotky se vybírají podle obvodu boků.
2. Vybírejte nejmenší možnou velikost produktů (pomůcka musí na tělo správně sedět, aby nedocházelo k úniku moči po stranách).
3. Volte nejnižší nutnou savost produktů (cena pomůcek se odvíjí také od savosti – je zbytečné kupovat výrobek s vyšší savostí, který není dostatečně využitý).

Dlouhodobé upoutání na lůžko

Se ztrátou hybnosti vznikají kromě problémů s vyměšováním také proleženiny a opruzeniny. Vždy je důležité řešit včas to, aby vůbec nevznikaly, než odstraňovat jejich následky. Proleženina vzniká v důsledku dlouhodobého tlaku kosti na pokožku. Tato místa jsou následně velmi citlivá, červenají a bolí. Zamezte jejich vzniku například používáním speciálních antidekubitních matrací. Do těchto matrací je neustále vháněný vzduch pomocí kompresoru. Díky střídavému tlaku v matraci dochází k masáži pokožky a k jejímu prokrvování.

Hygiena dlouhodobě ležícího pacienta

Stárnoucí pokožka je velmi citlivá. Vodu a mýdlo se snažte používat minimálně. Kůže je díky nim vysušená, zarudlá a svědí. Mnohem vhodnější je na znečištěnou pokožku nastříkat čistící pěnu a setřít ubrouskem. Následně ji ošetřete speciálním krémem, který ji hydratuje, vyživuje a chrání před působením agresivní moči.

Nastanou chvíle, kdy s tím budete chtít praštit

Pečování o nemocného člověka, který je dlouhodobě upoutaný na lůžko, je náročné. Člověk, který péči potřebuje, má najednou omezené možnosti. Zdravotní stav působí samozřejmě také na jeho psychiku. Pečujícího čeká odolávat návalům rozmrzelosti a agresivity pacienta. To je samozřejmě velmi vyčerpávající. Nezapomeňte proto věnovat čas také sami sobě a zbytku své rodiny. Snažte se udržovat spojení s okolím, ponechte si některý z koníčků, pečlivě si rozvrhujte svůj čas. To je velmi důležité zvláště proto, abyste načerpali sílu pro další péči o vašeho blízkého. Pokud to bude třeba, neváhejte požádat o pomoc někoho dalšího. Ať už se jedná o někoho z rodiny nebo zvenčí.

Život může být přesto barevný

Dlouhodobá péče o nemocného nebo starého člověka může brzy sklouznout do rutiny. Zjišťujte, jaká jsou přání vašeho blízkého. Vymýšlejte, jak by se daly projevené tužby uskutečnit. Věřte, že každá maličkost je pro něj důležitá. Naslouchejte mu. Uvidíte, že radost, která za každým splněným přáním stojí, vás naplní chutí do další práce. Pocítíte, že vaše úsilí dává smysl. Odměnou vám bude spokojenost vašeho blízkého a příjemně prožité společné chvíle.

 

Reklama