Jak předejít tahanicím o majetek? Sepište si doma nebo u notáře závěť

Čím dál více lidí se děsí sporů o majetky. Rodiče mají strach, že se děti rozkmotří a že případné dědictví bude dělat jen samé sváry. Naštěstí dědickým tahanicím se dá snadno předejít. Stačí napsat závěť, a to v jakémkoliv věku.

Závěť si mohou napsat i mladí lidé, kteří ji mohou v průběhu života ještě klidně desetkrát změnit. Napíšete-li za život více závětí, pak je vždy platná ta poslední. Jestliže ale napíšete více závětí, které se navzájem nerozporují, mohou platit všechny.

I přestože v závěti darujete jednomu z dětí dům, můžete ho v průběhu života stále prodat. Po dobu vašeho života je veškerý majetek váš a je jen na vás, jak s ním naložíte.

V závěti byste rozhodně neměli zcela zapomínat na své děti. Zletilí potomci musí ze zákona dostat minimálně polovinu dědictví. Jsou-li nezletilí dědicové, pak jim náleží celý podíl. Pokud budete zákonné podmínky zcela ignorovat, stane se závěť neplatnou.

Výjimka nastává tehdy, rozhodnete-li se děti vydědit. Vyděděn může být ten potomek, který byl odsouzen pro úmyslný trestný čin a který v rozporu s dobrými mravy nepomohl zůstaviteli v období nemoci.

 

Vezměte papír a pero a závěť si sepište sami

Závěť můžete napsat vlastnoručně na papír. V takovém případě stačí vzít papír a pero a začít psát. Majetek člověk může odkázat komukoliv, pokud dodržuje zákonné podmínky. Avšak pozor, v případě, že byste chtěli peníze darovat kostelu, je nutné uvést v závěti konkrétní fyzickou nebo právnickou osobu. Kostel je budova, která ze zákona dědit nemůže.

V závěti nesmí chybět zákonné náležitosti, mezi které patří přesné datum, tedy den, měsíc a rok, a podpis. Zapomeňte ale na podpis ve stylu „máma a táta.“ Musí být uveden váš oficiální podpis!

Budete-li chtít vámi napsanou závěť později zrušit, stačí ji roztrhat. Pokud jste ji už dali případným dědicům, je nutné napsat formální odvolání.

 

K závěti psané na počítači potřebujete dva svědky

Další možností je využít počítač nebo psací stroj. V takovém případě se ale neobejdete bez svědků. Svědky rozhodně nemohou být případní dědicové a ani lidé nevidomí, neslyšící nebo němí, pouze osoby, které jsou způsobilé k právním úkonům.

Jako svědka tak můžete přizvat souseda, vzdálené příbuzné nebo přátele. Svědci jsou potřeba dva. Oba svědci musí být přítomni v jedné místnosti při psaní závěti. Závěť tak opět musí obsahovat celé datum, váš podpis a podpis dalších dvou dospělých lidí.

 

Závěť u notáře to jistí

Třetí možností, jak sepsat závěť, je zajít k notáři. Tento způsob je vhodný pro všechny, kteří si sami na sepsání závěti netroufnou a kteří chtějí mít jistotu, že majetek bude rozdělen, dle jejich představ, a nedojde tak ke zpochybnění závěti.

U notáře je závěť sepsaná ve formě notářského zápisu. Za její vyhotovení zaplatíte zhruba 1 500 Kč až 3 000 Kč. Půjdete-li k notáři, pak dostanete stejnopis závěti a originál bude uschován v kovové skříni u notáře. Za uschování se platí jednorázový poplatek ve výši 1 300 Kč. Do takto uschované závěti nesmí nikdo nahlédnout až do vaší smrti, a to ani policie nebo soudci. Rozhodnete-li se ale vy sami poslední vůli změnit, pak na změny máte právo.

 

Ústní závěť může být v dědickém řízení zpochybněna

Poslední způsob, jak předejít dědickým sporům, je ústní závěť. Tato možnost se nově opět objevuje v občanském zákoníku. Ač závěť bude vyřčena z  úst, je zapotřebí ji sepsat. U lůžka umírajícího ji tak může sepsat a zároveň dosvědčit například starosta obce s dvěma dalšími svědky.

S ústní závětí české soudnictví ještě nemá mnoho zkušeností, proto nelze se 100% jistotou říci, že poslední přání před smrtí bude vyslyšeno a že závěť nebude při dědickém řízení zpochybněna.

Reklama