Digitální technologie si přeje využívat přes 80 % seniorů

Přes polovina seniorů nemá přístup k internetu a neumí s online technologiemi pracovat. Na druhou stranu 80 % seniorů si přeje digitální technologie a internet více využívat. Vyplývá to z dat šetření, které realizovala Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.

Šetření se zúčastnili senioři, pečovatelé a rodinní příslušníci klientů v organizacích SeneCura SeniorCentrum Klamovka a Život Plus, z.ú. Z průzkumu vyplynulo, že senioři používají internet především ke komunikaci, nejčastěji po e-mailu a prostřednictvím aplikací WhatsApp a Skype. Dále přes internet sledují filmy, čtou zprávy a hledají informace. Většinu účastníků považuje využití digitálních technologií za důležité a má zájem o školení. Senioři mají jen základní povědomí o online nebezpečí a neumí se mu bránit. Podle výzkumu až 77 % zúčastněných totiž nezkoumá důvěryhodnost zdroje.

„Internet se stal nedílnou součástí našich životů a seniorům mohou digitální dovednosti pomoci eliminovat jejich sociální vyloučení a přispět k podpoře aktivního stárnutí. Vždyť během covidu jsme byli v našich SeniorCentrech SeneCura na tabletech a počítačích zcela závislí. Jde ale o další běžné věci, jako je například elektronické hlasování, nákupy, žádosti o recept nebo bankovnictví,“ uvedla Petra Pipková, ředitelka SeneCura SeniorCentra Klamovka, které se do projektu zapojilo. 

„Internet je pro mě důležitější než snídaně. Ještě před ní si na internetu vyhledávám zprávy na ověřených stránkách. Mail používám běžně už řadu let. Pro komunikaci s rodinou používám WhatsApp, je totiž možné zdarma telefonovat a posílat dokonce videa,“ říká klient senior centra RNDr. Lubor Červa, DrSc.

Digitální gramotnost seniorů mají zvýšit pečovatelé

Podle Eurostatu dvě pětiny osob ve věku 65-74 let nikdy nepoužily počítač. A ti, kteří s digitálními technologiemi přišli do kontaktu, potřebují v oblasti informačních technologií náležitou edukaci a zvýšení digitální gramotnosti. Senioři mají evidentní problém s ovládáním dotykových obrazovek a jsou pro ně lepší klávesy. Další problém jsou nové aktualizace aplikací, které zásadně mění jejich podobu prostředí, senioři se musí znovu učit aplikaci ovládat.

„Bude důležité zaměřit vzdělání seniorů na používání aplikací, které jim umožní komunikovat s blízkými, a naučit je pracovat s webovým prohlížečem. Vhodné bude také osvětlení základních bezpečnostních pravidel chování na internetu,“ říká Jiří Horecký, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, která prostřednictvím EU Erasmus+ se v České republice podílí na zvýšení digitální gramotnosti seniorů.

Cílem celoevropského programu Promoting ICT knowledge for the elderly people je připravit vzdělávací aktivity pro seniory, pečovatele a další osoby pečující o seniory. První fází projektu byla právě analýza současného stavu, kdy bylo nutné zjistit, jak senioři digitální technologie používají, jak se chovají v online prostředí a jak rozumí rizikům digitálního světa. „Podle výsledků pak bude během roku 2022 vytvořen odpovídající vzdělávací program pro všechny, kteří pečují nebo žijí se seniory, a také konkrétní průvodce pro zlepšení práce s technologiemi pro samotné seniory,“ uzavírá Jiří Horecký.

Zdroje: Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, Eurostat

Reklama