Diakonie ČCE připravuje kurzy domácí péče

Začátkem tohoto roku odstartovala Diakonie ČCE celostátní projekt zaměřený na péči o geriatrické pacienty a pacienty v závěru svého života. Cílem je především osvěta a zlepšení znalostí rodinných příslušníků, ale také profesionálních ošetřovatelů, kteří v tomto záslužném oboru působí.

Projekt se také věnuje seniorům, se kterými vzdělávací pracovníci probírají etické otázky konce života.

Pro všechny cílové skupiny je nyní připraven vzdělávací cyklus se čtyřmi typy kurzů. Pilotní kurzy začínají již v květnu, v Brně v Diakonii ČCE na Hrnčířské 27:

  • 18. května od 14 hodin Základní program pro laické pečující – kurz „Doprovázení vážně nemocného – teoretická část“, přednáší Mgr. Martina Kalábová.
  • 25. května od 14 hodin pokračování programu – kurz „Doprovázení vážně nemocného – praktická část“, vede Bohumil Bradáč, DiS.
  • 1. června od 14 hodin Doplňkový program pro seniory „Úkoly životního podvečera“, vede MUDr. Viola Svobodová.
  • 8. června od 14 hodin Doplňkový program pro profesionály, kteří přicházejí do styku s touto problematikou – kurz „Pomáhající profese u lůžka umírajícího“, vede Mgr. Martina Kalábová.

 

Projekt bude realizován Diakonií Českobratrské církve evangelické až do září 2016. Za tu doby proběhne po celé České republice přes 80 kurzů a vytvoření výukových videí se zaměřením na domácí péči o naše blízké.

Máte-li otázky ohledně domácí péče nebo ohledně absolvování kurzů, pak navštivte stránky www.pecujdoma.cz.

Projekt je realizován za podpory švýcarské organizace Stiftung Diakoniewerk Neumunster

Reklama