Češi neberou cukrovku vážně. Porušují životosprávu a myslí si, že diabetes lze vyléčit

Zdroj: Pixabay.com

Diabetem v České republice trpí více než 800 tisíc lidí[1], ale povědomí o této nemoci je mezi Čechy přesto na velmi nízké úrovni. Výsledky celostátního průzkumu agentury STEM/MARK ukazují, že 75 % populace netuší, jak moc je diabetes rozšířen, a jaký problém tím pádem představuje. Více než polovina Čechů si neuvědomuje, že nejvážnější přidruženou chorobou diabetu je kardiovaskulární onemocnění, tedy onemocnění srdce a cév. Každý čtvrtý se dokonce mylně domnívá, že cukrovku lze vyléčit. Přestože se v poslední době se na trhu objevily léčivé přípravky, které výrazně zvýšily kvalitu života diabetiků a snížily riziko úmrtí na kardiovaskulární onemocnění, pacientům stále nezbývá než do konce života užívat léky.

Reklama

Polovina lidí neví, že cukrovka může způsobit mrtvici či infarkt

Výzkumu agentury STEM/MARK, který je reprezentativní pro populaci ČR a proběhl v první polovině letošního roku, se zúčastnilo 1 050 lidí ve věku 18–75 let. Jeho cílem bylo zjistit, jaké znalosti má veřejnost o diabetu a za jak nebezpečné onemocnění jej považuje. Výsledky, které průzkum přinesl, odborníky znepokojily hned z několika důvodů. Na rozdíl např. od rakoviny se Češi diabetu bojí výrazně méně a nepřikládají mu zvláštní pozornost. Jednoznačnou obavu z diabetu vyjádřilo přibližně 40 % Čechů, zatímco u rakoviny to bylo 60 % a mrtvice 50 %. Přitom v posledních letech se u tuzemských specialistů léčilo s diabetem přibližně 850 – 900 tisíc osob1. Léčení diabetici se dožívají v průměru o 6 let méně, a pokud mají diabetici ještě onemocnění srdce, dokonce o 12 let méně, než zdraví lidé. Lidé trpící cukrovkou mají až o 70 % větší šanci, že onemocní kardiovaskulární chorobou.Onemocnění srdce a cév jsou na prvním místě mezi příčinami úmrtí diabetiků s 50 % všech případů.

„Lidé obecně diabetes dost podceňují, myslí si, že si stačí píchat inzulín, a tím obtíže končí. Neuvědomují si přitom, jaké komplikace mohou toto onemocnění doprovázet, pokud není upravena životospráva a nasazena vhodná léčba. Naštěstí v posledních letech přišly na trh léky2, které dokáží výrazně snížit riziko kardiovaskulárních onemocnění nebo dokonce i úmrtí na onemocnění srdce a cév, které je nejčastější vedlejší komplikací diabetu. Přesto počet nemocných každým rokem roste o přibližně 10 tisíc nových případů. Za 10 let bychom tak mohli mít 1 milion pacientů s diabetem,“ komentuje výsledky průzkumu doc. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D. z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, III. interní kliniky – kliniky endokrinologie a metabolismu.

Že je nejčastější příčinou úmrtí nemocných s diabetem 2. typu právě onemocnění srdce a cév, nevěděly dvě třetiny respondentů. Celkem 35 % respondentů si s pojmem diabetes spojuje injekce a píchání inzulinu. Druhou nejčastější odpovědí byla dieta (22 %) a až na třetím místě figuruje obava z vážné nemoci (19 %). Že se jedná o celoživotní problém, spontánně uvedlo pouze 5 % dotázaných.

Každý čtvrtý se mylně domnívá, že cukrovku lze vyléčit

Nízké povědomí mají občané také o riziku přidruženého onemocnění ledvin, které postihuje až 50 % diabetiků. Jako možné komplikace doprovázející cukrovku respondenti správně nejčastěji označili nedostatečné okysličování končetin (vznik diabetické nohy) a poškození zraku. Čtvrtina dotazovaných se v rámci průzkumu vyjádřila v tom smyslu, že pokud je diabetes zachycen včas, je možné jej vyléčit.

„To bohužel není pravda. Stejně jako například AIDS, i diabetes je onemocnění, se kterým se pacient musí naučit žít. Díky inovativním léčivým přípravkům umíme pacientům prodloužit život, zvýšit kvalitu jejich života a snížit riziko nejčastější příčiny úmrtí diabetiků, tj. mrtvice, nicméně plně vyléčitelné onemocnění to stále není,“ dodává doc. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D.


[1] http://www.uzis.cz/publikace/zdravotnicka-rocenka-ceske-republiky-2016

2 http://care.diabetesjournals.org/content/early/2018/10/03/dc18-1749

Reklama