BRNĚNSKÉ DNY PRO ZDRAVÍ NA KOTLANCE

Kulturní centrum Líšeň se v rámci projektu Réva zapojilo do kampaně Brněnské dny bez úrazů, a to přednáškou.

 

CUKROVKA – TICHÝ NEPŘÍTEL dne 29. 9. 2016 v 16 hodin 

Přednášku pro nás uspořádají studenti medicíny Masarykovy univerzity, sdružení v Mezinárodní federaci organizací studentů medicíny, která zastřešuje 127 členských studentských organizací ze 119 zemí světa. Jedná se o největší a nejstarší světově uznávanou instituci, jejichž cílem mimo sebevzdělávání je zvyšovat zájem lidí o prevenci různých onemocnění.

Co se dozvíte?

Jak si tuto nemoc nepřipustit k tělu!

Odhalíme její záludnosti i příznaky a podstatu nebezpečí této nemoci. Vysvětlíme důvody proč ji nepodceňovat a způsob jak ji jednoduše předcházet. Seznámíme Vás

s příznaky a komplikacemi, které ji provázejí. Představíme možnosti současné léčby.

Přijměte prosím pozvání k účasti na této přednášce a využijte možnosti dozvědět se nové informace a získat cenné rady a doporučení.

Tak na viděnou na Kotlance, ulice Kotlanova 7, Brno – Líšeň.

Více informací na recepci Kotlanky, tel. 544 210 182 , 731 117 114 nebo e-mailu reva@kclisen.cz.

 

Reklama