Bolest hlavy i rozostřený zrak. Jaké jsou nejčastější projevy onemocnění očí?

Oči poskytují doprovodné informace k mnohým zdravotním obtížím. Samy ale mohou projevy své slabosti signalizovat dále po těle. Například za častou bolestí hlavy se může skrývat astigmatismus. Poznejte projevy nejčastějších onemocnění zraku.

Šedý a zelený zákal nejsou příbuzní

Šedý zákal se většinou objevuje v souvislosti se stárnutím, nejčastěji u osob starších 60 let a diabetiků, ale i po úrazu oka nebo v souvislosti s užíváním léků, zejména kortikosteroidů. Šedý zákal způsobuje zamlžené a rozostřené vidění do dálky, citlivost na silnější světlo, zkreslené barevné vnímání a dvojité nebo trojité vidění při pohledu jedním okem. Jde o stav, kdy se jinak čirá čočka zakalí a je nutné ji operativně vyměnit. Můžete ale trpět také zeleným zákalem, odborně glaukomem, i když ten má s tím šedým podobný snad jen název. Zelený zákal totiž sami od sebe nepoznáte. Je způsobený zvýšeným nitroočním tlakem a následnou postupnou degenerací zrakového nervu. Pozor, pokud se zelený zákal včas nezačne léčit, může dojít i k oslepnutí! Bohužel glaukom nelze nikdy úplně vyléčit, poškození zrakového nervu je trvalé, léčbou lze však zabránit dalšímu zhoršování zraku.

Pozor na diabetickou retinopatii

Mezi další časté oční vady patří onemocnění sklivce, sítnice nebo rohovky. Největší problémy bývají právě se sítnicí. Ta se může odchlípit a způsobit i oslepnutí. Odchlípení sítnice poznáte především podle temných nebo nepravidelných skvrn v zorném poli, anebo tmavé cloně, která zakrývá vidění. Včasná operace snižuje následky na minimum. Pozor by si měli dát i diabetici, kteří mohou trpět takzvanou diabetickou retinopatií. Při ní nadměrné množství glukózy v krvi ucpává a poškozuje jemné cévy, kterými je sítnice protkaná. Tento stav může rovněž vést až k oslepnutí, proto je nutné chodit na pravidelné kontroly k očnímu lékaři, který případně doporučí laserovou operaci. Ta může tuto vadu zpomalit nebo stabilizovat. Velice závažné onemocnění sítnice je i takzvaná makulární degenerace, která se objevuje u starších lidí a je vůbec nejčastější příčinou slepoty ve vyspělých zemích.

Šilhání a tupozrakost netrápí jen děti

Šilhání není jen kosmetickou vadou, může být spojeno s tupozrakostí a přináší tak s sebou celoživotní zátěž. Tupozrakost lze definovat jako přerušení spojení mezi okem a mozkem. Mozek, který dostává z jednoho oka horší „signál“ než z druhého, přestane porušené obrazy vnímat, utlumí podněty vysílané tzv. slabším okem a postupně tak spojení mezi okem a mozkem vymizí. Pokud se vada podchytí mezi třetím a pátým rokem, je naděje na úspěch velmi vysoká. Platí zde, že čím dříve, tím lépe a kratší dobu. Oko lze vycvičit i později, ale po osmém roce už je naděje mizivá. Tupozraké oko znemožňuje postiženému účast na všech aktivitách, které vyžadují prostorové vidění. Prostorového vidění lze dosáhnout pouze spojením obrazů vysílaných do mozku z obou očí. Chybí-li jeden obraz, je vnímání okolí ploché, chybí mu třetí rozměr. Tupozraký člověk je tak celoživotně hendikepován, a toho, co jiní zvládají bez obtíží, může dosáhnout jen s velkým úsilím.

Bolest hlavy doprovází astigmatismus

Mhouříte oči a nakláníte hlavu, až vás z toho bolí i za krkem, ale stejně nevidíte ostře? Míváte rozmazané vidění a trpíte bolestmi hlavy? Pak máte s největší pravděpodobností astigmatismus. Vidíte zkresleně tvary i křivky, nedaří se vám rozpoznat detaily do dálky ani na blízko, nerozpoznáte od sebe podobná písmena ani znaky. „Astigmatismus jde většinou ruku v ruce s krátkozrakostí a dalekozrakostí. Přestože vzniká většinou v prvním roce života, může být diagnostikován i v dospělosti, nejčastěji v souvislosti s úrazy, operacemi rohovky a při některých očních onemocněních. Řada lidí dokonce ani neví, že tuto vadu má,“ vysvětluje doc. MUDr. Šárka Skorkovská, CSc., primářka oční kliniky NeoVize Brno, kde se nachází první české Centrum pro léčbu astigmatismu. Astigmatismus se koriguje speciálními brýlovými skly a kontaktními čočkami, ale i laserovou operací, která odstraní nepravidelné zakřivení rohovky. Nejmodernější metodou je aplikace nitrooční čočky, která vadu koriguje zevnitř oka.

Reklama