Anděl na drátě na dálku pečuje o stovky seniorů a mnohým z nich již dokonce zachránil život… Pomocí jednoho náramku či hodinek s tlačítkem, které dovedou fungovat jako mobil, ohlídá, zda dotyčný nespadl, neztratil se, či nepotřebuje neodkladnou zdravotní pomoc. Seniorovi také připomene, že si má vzít léky, poradí mu v nenadálých situacích, nebo si s ním prostě jen popovídá. Až 23 „andělů“ v dohledovém (asistenčním) centru je non-stop připraveno pomoci, a to s dosahem po celé České republice.

Reklama
zdroj: andelnadrate.cz

Denně se nespočet seniorů i jejich rodin setkává s traumatizující situací, a to že se jejich rodiče či prarodiče náhle dostanou (ať už po pádu či nevolnosti) do tísňové situace a nemohou se dovolat pomoci záchranné služby či svých blízkých. Pocit bezmoci je nepopsatelný a každá minuta drahá, neboť může dotyčnému i jeho blízkým nenávratně změnit životy. Co když právě dnes při procházce venku, běžné domácí činnosti, či v noci na cestě na toaletu i vaše babička nebo dědeček upadli? Čekají do teď na Vaši pomoc?

Neposkytnutí včasné pomoci má za následek značné zhoršení zdravotního stavu a v krajních případech i ohrožení života seniora. Následkem toho se pak zvyšuje rozsah nutné lékařské péče, délka hospitalizace a případná rehabilitace. Ve většině těchto případů se i přes veškerou snahu a péči senior nedostane na úroveň svého předchozího zdravotního stavu a kondice (tělesné i psychické) a není schopen návratu do svého přirozeného, domácího prostředí za původních podmínek či vůbec. Důsledkem je nutnost zajistit domácí péči či umístění do pobytového zařízení.                     

Přitom v dnešní době existuje zařízení, které poskytuje 24-hodinovou pomoc, a to právě pro seniory či zdravotně omezené lidi žijící osamoceně. Že jste o něm nevěděli? Je nejvyšší čas to napravit a včas poskytnout bezpečí svým nejbližším…

Jedno tlačítko zachraňuje zdraví a životy

zdroj: andelnadrate.cz

Často slýcháme názor, že všichni senioři dnes již mají mobilní telefon, a tak si v případě potřeby pomoc zavolají.

Mobilní telefon ne vždy pomůže, neboť právě při manuálních činnostech a pohybových aktivitách potřebuje mít senior volné ruce, a tak u sebe mobilní telefon nemá. Jsou časté případy, že i když mobilní telefon má, není schopen jej ve stresové situaci (po pádu a zranění) vyndat z kapsy a použít.

Zrovna tak nejsou postihnuty situace, kdy senior vlivem dezorientace (onemocnění Alzheimerovou chorobou) nemůže najít cestu zpět, zabloudí, či se vydá úplně jiným směrem od svého bydliště. 

  • Asistenční a tísňová péče „Anděl na drátě“

Princip asistenční a tísňové péče Anděl na drátě spočívá v tom, že klient má stále u sebe (na ruce) malé elektronické zařízení (hodinky, náramek) s jedním SOS tlačítkem. Po jeho stisknutí se ozve hlas asistenta a ten po vyhodnocení situace zvolí postup a formu zajišťované pomoci. Profesionálně proškolený asistent je s klientem v neustálé komunikaci až do úplného vyřešení celé situace. Zařízení dokáže samo rozpoznat a upozornit na nestandardní situace (náhlý pád či déle trvající nehybnost) i když klient nestihne aktivovat tlačítko. Zároveň se lokalizuje (GPS/GSM) místo v jakém se klient nachází. Asistent i v těchto případech volá na zařízení a ověřuje stav klienta.  Služba dohledového centra je nepřetržitá 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Na zařízení lze nastavit oblast bezpečného pohybu a při jeho opuštění systém opět upozorní.

„To se nám často stává u seniorů s Alzheimerem, kteří se nevrátí z vycházky nebo se vydají do úplně jiné lokality. Následně po domluvě se seniorem, aby zůstal na bezpečném místě, se toto oznámí příbuzným a ti maminku nebo tatínka vyzvednou. Jsou rádi, že nemusí rodiče omezovat v jejich pohybu na uzavřený prostor, a přitom se o ně nemusejí obávat.“ líčí zakladatel projektu.

Rodina a senior tak mají jistotu, že se mu vždy dostane rychlé a optimální pomoci v domácím i venkovním prostředí. Uživatel tím získá větší sebedůvěru a nemusí se omezovat ve svých aktivitách a oblíbených činnostech kvůli obavám z nečekaných problémů. To opět přispívá k udržení jejich fyzické i psychické kondice.

zdroj: andelnadrate.cz
  • Linka důvěry a pomoci
zdroj: andelnadrate.cz

Anděl na drátě slouží i jako pomocná ruka pro osamělé seniory. Centrum pomáhá starým opuštěným lidem řešit úzkostné stavy, ale i problémy s chodem domácnosti. Mnohdy při krátkém přátelském rozhovoru, který se může zdát banální, senior pookřeje, neboť ví, že může s někým sdílet své radosti a strasti.

 „Člověk si nedokáže představit, kolik mají staří lidé starostí a jak sami na ně jsou. Když se nám svěřují, říkají: „Mladejm volat nebudu, ti mají svých starostí dost, nechci jim být na obtíž.“ Čeká pak u telefonu, den, dva, tři, zda mu nezavolají sami. Často se nedočká.“ líčí zakladatel.

  • Ochrana před nekalými praktikami dodavatelů
zdroj: andelnadrate.cz

Ano, tzv. „šmejdi“ jsou stále vynalézavější a stále častěji oslovují zejména důchodce s výhodnými nabídkami, kterými je připraví o jejich úspory. Sám senior v případě, že neví, co má dělat a zároveň nechce „obtěžovat hloupostmi“ své příbuzné, si tlačítkem jednoduše přivolá Anděla na drátě. Asistent se prodejce zeptá na důvod jeho návštěvy a co po seniorovi chce. Po zjištění situace a předmětu nabízených služeb či zboží, upozorní seniora na možná rizika a uklidní ho, že nemusí hned nic podepisovat a v klidu se o věci poradit s rodinou. Operátor zároveň navrhne prodejci, že jeho nabídku předá rodině seniora ke zvážení.  Ve většině případů již příště u dveří seniora tito prodejci nezazvoní…

  • Náhrada za mobilní telefon

Komunikační zařízení (hodinky, přívěšek) fungují zároveň jako mobilní telefon, obsahující SIM kartu, mikrofon a reproduktor. Senior může přijímat hovory od rodiny a známých, ale i sám komukoliv volat neomezeně a zdarma (v rámci měsíčního paušálu za službu). A to opět stisknutím jediného tlačítka. Přihlášený asistent okamžitě spojí seniora s požadovanou osobou či telefonním číslem. To je značná výhoda pro ty, kteří již nezvládají listovat adresářem mobilu nebo zvolit číslo na náramku. Stačí   pouze stisknout tlačítko a oznámit s kým chtějí mluvit. Po spojení spolu mohou mluvit neomezenou dobu.  Senior tak nepotřebuje mobilní telefon a ušetří nemalé výdaje za dobíjení SIM tarifu či placení měsíčního paušálu.

A jaká je cena života vašich blízkých?

Prakticky každý senior chce trávit své stáří ve svém domácím prostředí. Služba Anděl na drátě vedle samotné pomoci seniorům pomáhá i jejich rodinám.  Včasně přivolaná pomoc výrazně snižuje riziko poškození zdraví s trvalými následky, které většinou neumožní seniorům návrat do jejich domácího prostředí. Důsledkem pak bývá nutnost jejich umístění do pobytového zařízení s pečovatelskou službou.                        

Rodiny seniorů tak spolu se službou „Anděl na drátě“ mohou předejít těmto následkům
a společným úsilím prodloužit plnohodnotný a spokojený život svých blízkých v jejich přirozeném prostředí.   

Asistenční a Tísňová péče Anděl na drátě díky nejmodernější technologii, komfortu užívání a šíři možností spolehlivého identifikování krizových situací, představuje zcela unikátní a ojedinělou službou svého druhu na celém území ČR.

Zdroj: andelnadrate.cz

Paušální částka za komplexní službu včetně neomezeného volání je 380 Kč měsíčně. Jednorázová cena za zařízení je 2.580 Kč.

Platba uživatelů ve výši 380 Kč činí cca 15 % z celkových nákladů na zajištění těchto služeb. Jedná se tedy o nekomerční, veřejně prospěšnou činnost. Zbylé náklady jsou hrazeny za nemalé finanční pomoci firemních sponzorů, veřejných prostředků i jednotlivých dárců. 

Díky štědrosti a laskavosti těchto partnerů je možné pomáhat stovkám seniorů z celé země a dodávat jim naději na spokojenější život – viz. www.andelnadrate.cz/reference/parteneri-a-darci  

Stárneme všichni. Každého jednou dostihne čas, kdy si postupným zhoršováním zdravotního stavu může přivodit pád či zranění v důsledku náhlé slabosti či kolapsu. Zůstaneme pak odkázáni na pomoci druhých. Pomáhejme si.

I Vy můžete přispět

Provozovatel Anděla na drátě vítá sebemenší podporu či zakoupení služby od firem či jednotlivců. Pomozte svým sponzorstvím vašim rodičům, prarodičům nebo adresně jednomu z 500 000 osaměle žijících seniorů v České republice k pořízení této potřebné služby.

Více informací: www.andelnadrate.cz

Asistenční a tísňové péče Anděl na drátě, zdroj: andelnadrate.cz

Reklama