Alzheimerova choroba dopadá na celou rodinu. Jak se o nemocného nejlépe postarat?

Odborné publikace uvádí, že v Evropské unii přibude každých 24 vteřin pacient s diagnostikovanou Alzheimerovou nemocí. Vedle časných forem nemoci počínajících mezi 40. – 50. rokem věku je většina postižených ve věku nad 65 let, přičemž výskyt nemoci stoupá s věkem. K onemocnění Alzheimerovou chorobou jsou náchylnější ženy starší 85 let, u nichž projevy nemoci postihují každou druhou ženu.  Alzheimer postihne přibližně 13 % osob starších 65 let a až 20 % osob nad 85 let. Péče o nemocného ale zasáhne celou rodinu. Co Alzheimerova nemoc obnáší? Jaký dopad má péče o nemocného na rodinu? A jak se o své blízké nejlépe postarat?

Alzheimerova nemoc, neboli AD podle anglického výrazu Alzheimer´s disease, je neurodegenerativní onemocnění mozku, které se projevuje ztrátou nervových buněk. Mezi hlavní příznaky patří poruchy pamětičasová i prostorová dezorientace, zhoršené myšlení a plánování či potíže s vyjadřováním.

Onemocnění se dělí do třech základních stadií na lehké, střední a těžké. Přičemž lehké stadium například doprovází zakládání věcí či bloudění na známých místech. Mohou se projevovat také známky deprese, úzkosti a agresivity a může dojít ke změně osobnosti. Střední stadium se projevuje špatnou komunikací a neschopností zastávat běžné aktivity v podobě nakupování či vaření. Pacient může začít ztrácet soudnost, může docházet k halucinacím a stavům zmatenosti. V těžkém stadiu Alzheimerovy nemoci se naplno projevuje demence, poruchy příjmu potravy, ztráta kontroly nad vylučovacím ústrojím a ztráta soběstačnosti.

Starost o blízkého s Alzheimerovou nemocí dopadá na celou rodinu

Začínající projevy stařecké demence nejsou na první pohled patrné. Alzheimerova nemoc nastupuje plíživě, a proto dlouhou dobu zůstává nepovšimnuta. První příznaky Alzheimerovy nemoci se totiž lehce zaměňují za běžné projevy stárnutí.

Rodina si zpravidla všimne, že věci nejsou v pořádku, až při neobvyklé události. Například, když se dědeček těsně po obědu ptá: „Kdy bude oběd?“ Takto se Alzheimer může projevovat. A právě blízká rodina je ta, která musí postupující demenci a s ní ubývající lidství svého blízkého sledovat.

Alzheimerova choroba doslova převrátí zavedené zvyky v rodině. Postižený senior v raném stadiu Alzheimerovy nemoci nejprve vyžaduje dohled rodiny. S postupující nemocí jsou ale senioři čím dál závislejší na nepřetržité pomoci. Aby se rodina mohla starat o nemocného tatínka či maminku, často někdo z dětí opouští své zaměstnání. Ošetřující člen rodiny musí snášet nepříjemné projevy nemoci a psychické vypětí. To vše v dlouhodobém měřítku může přeneseně vést k narušení rodinných vazeb i psychickému vyčerpání ošetřujících členů rodiny. Při Alzheimerově nemoci je proto důležité, aby rodina držela pevně pohromadě a pro situaci měla maximální pochopení.

S péčí pomohou domovy se zvláštním režimem

Dlouhodobé projevy Alzheimerovy nemoci, stejně jako pozdní stadium demence vyžadují odbornou péči, kterou v České republice zajišťují domovy se zvláštním režimem. Tyto domovy se speciálně věnují lidem s různou formou demence, disponují vybavením a zkušeným personálemkterý se o nemocného seniora dovede plnohodnotně a odborně postarat a pracovat s ním.

Domov se zvláštním režimem odlehčí rodině v péči o svého blízkého. A zároveň poskytne veškeré bezpečné zázemí, které pomůže seniorovi zdolávat nástrahy onemocnění. Poskytovatelem péče osobám s Alzheimerovou nemocí je společnost SeneCura, které po celé České republice provozuje čtrnáct domovů se zvláštním režimem a domovů pro seniory s odbornou 24hodinovou péčí. Díky široké síti zařízení je SeneCura největším soukromým provozovatelem domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem v České republice.

Společnost pochází z Rakouska, kde provozuje 81 zdravotnických a sociálních zařízení. Je také držitelem mnoha ocenění za kvalitu a inovace. SeneCura je členem skupiny ORPEA, která je evropskou jedničkou v oblasti péče o seniory. Máte-li v rodině blízkého, který trpí Alzheimerovou nemocí, obraťte se na nejbližší domov se zvláštním režimem SeneCura, kde vám s péčí pomohou.

Reklama