Způsoby výkladu karet III.

Šalamounova pečeť. Tento způsob výkladu používáme při výkladu osobnosti konkrétního člověka a jeho současné situace. Pokud řešíme nějaké své problémy, můžeme se zeptat i sami na sebe, za předpokladu, že se neptáme víckrát než jednou na tutéž otázku.

 

Karty pokládáme podle návodu na obrázku.

Karta č. 1 značí současnou celkovou situaci, která se dotýká všech znázorněných oblastí. Např. je-li pozitivní a ostatní karty jsou špatné, zažíváme dobré období, které ale nejsme schopni vychutnat a využít pro náš současný negativitstický pohled na svět, řešení jiných problémů apod.

Karta č. 2 vyjevuje vnější vlivy, které působí především na materiální a kariérní oblast. Spolu s kartou 1 pak nastiňuje, jak na současnou situaci nahlížejí jiní lidé a můžeme-li čekat pomoc či naopak potíže z vnějšku.

Karta č. 3 ukazuje, co je skryto. Jde především o naše nitro. Také psychické zdraví. Pokud se topíme v těžkostech a zde leží pozitivní karta, snadněji těžkosti překonáváme. Karta na tomto místě má vliv na naše vztahy.

Karta č. 4 je krokem k budoucnosti a může naznačit naše přání a rozhodnutí.

Karta č. 5 mluví především o práci a penězích, fyzickém zdraví.

Karta č. 6 pak o vztazích, partnerských, přátelských, sociálních.

Karta č. 7 naznačí, jak se budeme stavět k jednotlivým vyjeveným problémům, máme-li dostatek energie k jejich řešení.

Pokud nejsou odpovědi jasné, přikládáme další karty vždy k té kartě, kde jsme nedostali odpověď. Můžeme zbytečně i předbíhat. Situace proběhnou tak, jak karty vyjevily a nic neurychlíme. Pamatujme na to při takovém výkladu.

Pokud někde leží karta Hvězda, má obecně příznivý vliv i na karty přímo závislé při výkladu. Pokud leží na pozici č. 1, můžeme počítat s celkovým vylepšením všech oblastí. Naopak Viselec či Ďábel totéž velmi zatíží a neguje slabší pozitivní karty.

 

Reklama
SDÍLET