Způsob výkladu karet VI.

Roční výklad je možné provést v naprosto všech oblastech života. Přijatelný je výklad po měsících, po kratších časových úsecích by bylo informací přespříliš. Pokud chce tazatel vyložit po měsích i další roky, je to zcela zbytečné, protože by si většinu informací nezapamatoval. Navíc není možné do detailu vyložit delší budoucnost, když ještě neproběhly blížící se události.

K výkladu každé oblasti tedy potřebujeme 12 karet. Můžeme to vzít od ledna do prosince. Ptá-li se tazatel v červenci, je lepší začít červencem či srpnem a končit červnem či červencem příštího roku

Nejčastěji vykádáme vztahy. Jde o partnerské a rodinné vztahy a blízká přátelství v jednom výkladu. Pokud se v řadě ukáže silněji např. jedna z karet matky, bude tazatel v následujícím roce řešit rodinné problémy či proběhne nějaká rodinná událost.

Kdysi ke mně přišla žena. Když jsme se dostaly k ročnímu výkladu vztahů, v sestavě se objevilo množství karet soudních sporů, ptala jsem se jí, jestli se rozvádí či mají v rodině spory třeba o dědictví. Chvíli mlčela a pak mi řekla, že je manželkou jednoho nedávno odsouzeného soudce ve známé kauze. Vyprávěla pak o neuvěřitelných dopadech této situace na celou jejich rodinu.

Stejně tak se ptáme i na práci. Zde se vyjevují i vztahy na pracovišti a pokud se figurální karty ukáží ve větším počtu, budeme v následujícím roce řešit především vztahy na pracovišti, které nám mohou být i nápomocny.

Pak se ptáme na peníze, zdraví.

Pokud tazatel trvá na několikaletém výkladu, je nutné mu vysvětlit marnost jeho otázek a podívat se mu alespoň po jedné kartě na následující roky.

Reklama
SDÍLET