Způsob výkladu karet V.

Celoživotní výklad nám osvětlí situaci tazatele, cesty, kterými se ubírá a možnosti změn v jeho životě. Potřebujeme 12 karet.

 

 

 

 

Karty si rozložíme tak, že vytvoříme tři řádky o čtyřech kartách. Spodní řádek mluví o materiální situaci tazatele během jeho života – o domově, rodinném zázemí, financích, profesích, sociálním postavení, jeho zaměření (např. pokud má v této rovině všechny karty mincové, vždy mu půjde o peníze a bude opatrný, bránící se změnám).

Střední řádek pak hovoří o vztazích – partnerských, rodinných, přátelských, pracovních, tendencích k vytváření vztahů, pohledů na vztahy a důležitost vztahů pro život. Pokud se v této rovině ukáže osudová karta, je zde přímá vazba zásadním způsobem ovlivňujícící vztahy či opačně (např. sňatek s cizincem vedoucí k vystěhování z republiky).

Horní řádek mluví o našich osudových tendencích, tedy i nadání a našich pohledech na život. Jsou to vlivy, které nám můžou způsobit zásadní změny v životě (Věž může znamenat ztrátu rodičů v dětství).

Svisle mluví první sloupek o počátku života a první čtvrtině, cca do 25 let. Druhý sloupek od 25 do 40 let. Třetí sloupek bereme od 40 let, ale již neurčujeme konečnou hranici. Ve druhé polovině života si člověk určuje život sám, a proto časové limity mohou být různé. U změnové karty ve kterékoliv rovině se ptáme, kolik tazateli bylo let a na to navazujeme (Věž v základní rovině znamená stěhování). Poslední sloupek ukazuje konec našeho života. Pokud ještě neproběhla změna z třetího sloupku, upozorníme tazatele, že není možné ptát se dál, protože ještě nemá zpracované zkušenosti s očekávanou změnou. Dobrým znamením je Hvězda v posledním sloupci a na horním řádku, mluví o získání nadhledu a díky němu dožití v pocitu štěstí a pohody. Hvězda v celoživotním výkladu není ternem, protože člověk musí nejprve poznat útrapy života, aby dokázal sílu štěstí v podobě Hvězdy docenit.

Reklama
SDÍLET