Způsob výkladu karet IV.

Dalším možným způsobem výkladu karet jsou Astrologické domy. Známe již dostatek karet, abychom tento způsob mohli využít.

 

 

 

 

Potřebujeme 13 karet. Ze 12 z nich vytvoříme kolo a poslední kartu vložíme do středu kola. Každá karta v kole znamená jednu oblast života. Prostřední karta nám ukáže, jak dokážeme příležitosti v jednotlivých domech využít. Časový úsek, na který se ptáme (dnešní den, následující rok…) určíme na začátku výkladu dle potřeby.

První kartu položíme vlevo a další vpravo níže od ní. Poslední karta bude ležet nad první kartou.

První dům (karta) vypovídá o našem postoji k okolnímu světu, jak se k němu stavíme a jak ho vnímáme. Také o tom, jak se v současné době cítíme.

Druhý dům ukazuje na náš vztah k materiálnímu světu a otázku našich financí.

Třetí dům je domem přátel, krátkých cest, komunikace, vztahů se sousedy, sourozenci.

Čtvrtý dům vypovídá o našem domově a základech naší osobnosti převzatých od rodičů. Ptáme se zde na domácí záležitosti, eventuelně na otce.

Pátý dům je domem dětí, radostí života, podvědomé komunikace s potencionálními partnery, naší tvůrčí energie, sexu.

Šestý dům ukazuje naše zdraví, zaměstnání, vztahy v práci.

Sedmý dům je domem vztahů, manželství.

Osmý dům je domem smrti, naší schopnosti vyrovnávat se se ztrátami, dědictví, okultních věd.

Devátý dům zahrnuje vysokoškolská studia, cizinu, filozofie, vysoko nastavené cíle.

Desátý dům je domem kariéry a seberealizace, našich nadřízených, ptáme se zde na matku.

Jedenáctý dům vyjevuje naše přátele, sociální postavení ve společnosti, protekce.

Dvanáctý dům obsahuje soudní spory, skryté nepřátele, samotu, úniky před realitou a také lekce z minulých životů, které musíme prožít.

Pokud si vytáhneme středovou kartu negativní, i když budeme mít v kole karty dobré, nedokážeme v daném období využít přízně, která nám byla dána. A naopak, pokud vytáhneme pozitivní středovou kartu, dokážeme se snadněji přenést přes nepřízně osudu.

Reklama
SDÍLET