Znáte základy společenského chování na svatbě?

Svatba je velkým dnem pro svatební pár i pro jejich rodiče, kterým děti odlétají z rodinného hnízda. Bezesporu je to nejkrásnější okamžik v životě, který v našich pamětech zůstává navždy. Připomeňme si několik důležitých detailů, jak by svatba měla probíhat v souladu s pravidly společenské etikety.

Svatební pozvánky se rozesílají v předstihu nejméně tří až čtyř týdnů. Hosty, které snoubenci zvou na svatební hostinu, je podle pravidel etikety vhodné vybírat zvlášť pečlivě. Těmi jsou především rodina, svědci a nejbližší přátelé.

Začátek svatebního dne

Ráno v den svatby se snoubenci a nejbližší rodina schází v bytě nevěsty. Rodiče a nejbližší příbuzní následují ženicha v dress kódu. Má-li ženich tmavý oblek, pak by ostatní muži by měli být odění taktéž v tmavých oblecích. Výjimku tvoří, když má ženich světlý oblek, pak by jej mužská část měla následovat ve výběru světlejších barev obleků.

Matky a ostatní ženy mají mít střízlivé svatební oblečení zahalující ramena. Obzvlášť při svatební obřadu by odhalená ramena měla mít pouze nevěsta.

Zatímco nevěsta činí poslední úpravy, je vhodná doba aby ženich představil rodinné příslušníky obou stran. Ranní setkání a seznámení zbaví rodiny vzájemného ostychu. Avšak pánové by neměli připíjet alkoholem jako o závod. Ženich se o to více vyhýbá alkoholu po celý svatební den, kromě přípitků.

Jakmile je nevěsta upravená, vchází mezi hosty. Tady přichází doba ženicha, kdy nevěstě předá svatební kytici, kterou společně vybrali. Menší kytici daruje i matce nevěsty.

Po ranním seznámení a vyzvednutí nevěsty odjíždí svatebčané na svatební obřad.

Správné řazení svatební kolony

Na svatební obřad jedou v prvních vozech hosté, poté až ženich se svou matkou následován vozem s matkou nevěsty a otcem ženicha, v předposledním voze jedou svědci a poslední uzavírající vůz veze nevěstu a jejího otce.

Svatební obřad – nejdůležitější chvíle dne

V místě svatebního obřadu se seřadí svatební průvod. Jako první jde ženich se svou matkou, následuje jej matka nevěsty s otcem ženicha, pak ostatní svatební hosté, nejlépe v takovém pořadí, aby se střídaly páry z ženichovy a nevěstiny strany. Jak už z minulých dílů společenské etikety víme, ženy jdou vždy po pravici mužů. Předposledním párem v průvodu jsou svědci a za nimi přichází tolik očekávaná nevěsta doprovázená svým otcem.

Svatební obřad je životní, úctyhodná událost, ke které bezpochyby patří důstojnost. Proto pozor na přítomnost malých kojenců v obřadní síni. Svým pláčem na sebe strhnou více pozornosti než samotná nevěsta s ženichem.

Po obřadu hosté pogratulují svatebčanům a utvoří špalír, kterým projde pár novomanželů. Před budovou, kde se konal obřad je vhodná doba na společnou fotografii všech hostů a na lehkou nezbednost ze stran přátel novomanželů.

Zasedací pořádek u svatební hostiny

Zasedací pořádek u svatební hostiny je mírně specifický. Všeobecně je známo, že v čele stolu sedí nejvýznamnější osoby, z důvodu svatebního obřadu jsou jimi novomanželé. Nevěsta sedí po pravici ženicha. Vedle ženicha sedí rodiče manželky a naopak vedle nevěsty sedí rodiče ženicha. Tento zasedací pořádek má svou specifickou symboliku. Tímto aktem dáváme najevo spřátelenou rodinu ženicha s rodiči nevěsty a opačně. Nedodržení tohoto pravidla demonstruje nesnášenlivost mezi rodinami.

Vedle rodičů pak usedají svědci a následují další hosté v pořadí jejich společenské významnosti. Nejdříve však rodina, poté až přátelé.

Klasické pravidlo zasedacího pořádku u svatební tabule nám říká, že střídavě sedí muži, ženy, starší a mladší. Obezřetní budeme opět u rozhodnutí, zda vezmeme malé děti k slavnostní tabuli. Po pár minutách se děti začnou nudit, schovávat se pod stůl a běhat číšníkům pod nohama.

Svatební oběd zahajuje přípitkem některý z otců nebo jeden ze svědků.

První tanec a zábava

Po svatebním obědu přichází na řadu první tanec, ten patří novomanželům. Pak oba novomanželé tančí s rodiči svého protějšku. Všeobecně platí, že nikdy neopouštíme společnost bez rozloučení, novomanželé mají to privilegium vytratit se kdykoliv. Jediný, kdo o jejich zmizení ví, je manažer svatby (tím může být svědek), který se pak postará o bezchybný chod zábavy a odvoz svatebních hostů.

Dary se na svatbě nerozbalují

Svatební dary se nikdy nerozbalují na svatbě. Dalo by se říci, že správkyní svatebních darů je matka nevěsty, a to už dlouho před samotnou svatbou. Matka nevěsty je oprávněná jednat s hosty a poskytnout jim informace, co by se mladému páru hodilo. Taky si vede seznam, který obdrží od snoubenců, s dary, které by si přáli, ty pak postupně odškrtává dle zájmů hostů tento konkrétní dar věnovat. Předejde se tak trapným situacím, že se novomanželům sejdou čtyři rychlovarné konvice, tři kávovary a dva kuchyňské roboty.

Závěrem mějte na paměti, že svatební den patří především novomanželům, nikoliv pouze striktnímu dodržování pravidel. Pokud se novomanželé od zažitých tradic odchýlí, nemějte jim to za zlé.

Reklama
SDÍLET