Zdravá výživa pro zdravé stárnutí mozku

S rostoucím věkem jsou poruchy paměti různého typu velmi časté. Běžné fyziologické stárnutí mozku by však nemělo být doprovázeno závažnější kognitivní poruchou. Na základě aktuálních studií má na zdravé stárnutí mozku pozitivní vliv zdravá výživa.

 

Jak se mírná kognitivní porucha projevuje?

Mírná kognitivní porucha ovlivňuje zejména paměť. Pacienti více zapomínají, zhoršuje se jejich abstraktní a logické myšlení i orientace v prostoru a čase. Porucha se může dále projevovat zhoršením výbavnosti nebo úsudku. Běžný život však mírná kognitivní porucha narušit nemusí. Mírná kognitivní porucha postihuje 15-17 % osob nad 65 let. Současná medicína se snaží diagnostikovat i tyto mírné poruchy za účelem zvýšení délky a kvality života.

 

Co na to odborníci?

V loňském roce byla provedena studie, která vzešla ze spolupráce odborných pracovišť v Malajsii. Jedná se o první studii, která byla speciálně navržena pro měření kognitivních schopností (změn či zlepšení) u osob s mírnou kognitivní poruchou spojenou s vyšším věkem. Studie se zabývala vlivem rybího oleje obohaceného o DHA na pacienty s mírnou kognitivní poruchou a jejich kognitivní funkce. Do roční studie bylo zařazeno 36 pacientů s mírnou kognitivní poruchou v průměrném věku 66 let, kterým bylo denně podáváno dostatečné množství DHA a EPA nebo placebo (obilný olej). U pacientů byl pravidelně posuzován stav jejich paměti, pozornosti, psychomotoriky, vizuální paměti a kognitivních funkcí obecně.

 

Jaké byly výsledky?

Výrazné zlepšení paměti bylo zaznamenáno u skupiny, která dostávala rybí olej než u skupiny, která dostávala placebo. Což se týkalo také pracovní a verbální paměti. Dle výsledků studie může dostatečné množství EPA a DHA zabránit vzniku mírné kognitivní poruchy. Toto zjištění podporují výsledky dalších dvou studií z roku 2007, které se touto problematikou u starších pacientů rovněž zabývaly.

 

Co z toho plyne?

Správná životospráva a dostatek pro mozek významných látek, především omega-3 mastných kyselin, je základem k udržení mozku v dobré kondici i ve vysokém věku. Omega-3 mastné kyseliny mimo jiné zvyšují imunitu, urychlují hojení ran, mají významný vliv na ochranu srdce a cév, pozitivní vliv mají také na celou nervovou soustavu. Vhodnou kombinaci omega-3 mastných kyseliny a dalších pro mozek důležitých látek naleznete například v doplňku stravy Acutil, který je určený k podpoře paměti a koncentrace z krátkodobého i dlouhodobého hlediska.

Naopak nezdravá strava má negativní vliv na synapse mozku, proto se snažte omezit konzumaci potravin s nadměrným množstvím chemických přísad, vyhýbejte se polotovarům a jednostranně zaměřené stravě.

Lucie Paseková

Reklama
SDÍLET