XX. Soud

Karta Soud je poslední z karet osudových v řadě Velké arkány. Jiný její název může být Soudný den a je asi nejvýstižnější.

 

 

 

 

Stejně jako karta Spravedlnost ukazuje, že nastal čas, kdy se nám sčítají naše skutky a na pomyslné misce vah osud váží, zda v nás převážilo dobro či zlo. Na rozdíl od karty Spravedlnost bude ale následovat konečné řešení. Možností volby jsme využili, jak jsme chtěli a nyní již nic nezměníme. Není nám nic platné, začneme-li žehrat na světskou nespravedlnost, na zlé lidi, kteří provázeli naše životy a nutili nás chovat se stejně jako oni. Sami sobě můžeme lhát..ale k čemu již nyní?

Naopak, pokud jsme se dokázali chovat slušně i v těžkých chvílích a odmítali jsme podrazy, podvody, krádeže, pomluvy, lhaní, můžeme s radostí očekávat výsledek transformace naší osobnosti a optimisticky nahlížet do budoucna.

Jde o kartu znovuzrození. Může jít o jaro po těžké dlouhé zimě. Životním obdobím, které karta představuje, je období po překonání krize středního věku. Spolu s konkrétními kartami může ukázat i období dlouhodobé léčby, vyléčení z těžké nemoci a také období, kdy na základě soudního rozhodnutí nastupujeme výkon trestu (zpravidla ve spojení s kartou 10 Holí).

Často se karta svým významem dotýká soudních sporů, líčení, rozhodnutí. Vedlejší karty jsou tu nyní určující, protože nám jasně ukážou (Velká arkána), jak soud dopadne. Ve spojení s kartou Ďábla počítejme se selháním spravedlnosti, korupcí, s vlivem klientelismu v náš neprospěch, naopak s kartou Hvězda ve zdárné ukončení soudního procesu. Vždy jde ale o zásadní bod pro naši budoucnost a ani příznivý výsledek nám nezaručí trvalý příznivý vliv. Bude záležet na nás a na naší poučitelnosti a míře zmoudření.

Klíčová hesla – soud, znovuzrození, uzdravení, spravedlnost.

Zdraví- dlouhodobá léčba, uzdravení, porod.

Profese – soudce, úředník, policista, advokát, lékař.

Poučení – memento mori.

 

Reklama
SDÍLET