XVIII. Luna

Karta s číslem 18 Luna zpravidla neznázorňuje konkrétní osobu. Pokud si ji vytáhneme, měli bychom se zaměřit na své nitro a problémy naší psychiky.

 

 

 

Karta může představovat matku. Ne osobu, ale okolnosti s mateřstvím související. V tradiční astrologii planeta Luna ukazuje, jak jsme naši matku podvědomě vnímali v dětství a co z ní v nás zůstalo. V Tarotu nám pak ukazuje, že nastal čas, kdy se s touto stránkou naší osobnosti máme možnost vyrovnat a vykročit na cestu dospělosti.

Jde o vnitřní změnu a naše nejniternější emoce, vytěsňované, ukrývané nejhlouběji v duši, plačící dítě uvnitř nás. Konfrontace s naší pravou podstatou. Každá vnitřní změna je těžká. V tomto případě i nedobrovolná, leč naléhavá. Jde o typický proces vnitřního a emocionálního dozrávání a pokud se této změně budeme bránit a budeme se snažit plout proti proudu osudu, utopíme se. Připravíme si budoucnost nevyzrálého člověka, který se svou nehotovou osobností připravuje o kvalitní partnerské a sociální kontakty. Společnost ho nepřijímá.

Takový člověk se uchyluje k samotě, fascinován úplňkem, bývá přecitlivělý, hysterický. Melancholie se změní v deprese, které se léčí alkoholem či drogami. Odsouvané problémy se vrací jako sebelítost a obviňování druhých z vlastních životních proher.

Pozitivem karty je bezesporu inspirace v jakékoliv oblasti a to velká. Pokud bychom spojení této karty s kartou Ďábla brali jako dar, šlo by o geniální umělecký talent. Stejně tak o profesi psychologa či psychiatra, který používá maximálně účinné a netradiční léčebné metody. Genialita vždy hraničí s šílenstvím a v těchto dvou případech je „pomoc“ Ďábla zjevná.

Klíčová hesla – melancholie, mateřství, deprese, umělecký talent, tajemství.

Zdraví – psychické problémy, těhotenství, krev, ženské potíže.

Profese – psycholog, umělec, profese spojené s malými dětmi.

Poučení – Duše obsahuje tolik záhad co svět se svými galaktickými systémy ( C. G. Jung).

Reklama
SDÍLET