XIV. Střídmost

Karta Střídmost má číslo 14. Nabádá nás k vyváženosti a vnitřnímu chápání sebe sama, svých potřeb a své podstaty. Nastupujeme cestu k opravdovému štěstí a završení. Tato cesta do středu naší duše by bez vnitřního pochopení našeho skutečného já a následné harmonii neměla smysl.

Nastal čas pohody, smíru a míru. Vše plyne. Vzájemně odporující si síly se transformují do nové podoby. Jejich spolupráce nám přináší nové pochopení života, jeho smyslu a především nás samých, našich skutečných potřeb ve všech rovinách.

Sjednocení a spojení jsou původně alchymistické pojmy. Označující sloučení substancí v procesu jejich proměny. V psychologii označují sjednocení protikladů a zrod nových možností.

Pronikáme do svého nitra. V této fázi již není třeba vnějších podnětů ke změnám. Vše cenné nyní nacházíme uvnitř sebe. Čím více dokážeme sjednotit protiklady v našem životě, tím snadněji přijímáme věci takové, jaké ve skutečnosti jsou. Pomáháme tak vlastní vůlí dosáhnout úspěchu. Nemáme potřebu násilně měnit děje nebo sobě či druhým něco předstírat. Jde o sjednocení mužského a ženského principu v nás, vědomí a nevědomí. Máme-li protipóly v sobě v rovnováze, přestáváme být manipulovatelní vnějšími podněty a žijeme svůj skutečný život.

Karta Střídmost náleží alchymistům, psychologům, psychiatrům. Alchymisté hledají kámen mudrců jako prostředek k přeměně běžných kovů ve zlato či stříbro. V psychologii je kámen mudrců archetypickým obrazem celosti, kdy protiklady v nás spolupracují a my setrváváme v dokonalé rovnováze, neotřesitelném vnitřním klidu a štěstí.

Negativními aspekty karty jsou vnitřní disharmonie, neshody, nesoulad, pesimismus, střet zájmů, náladovost, lenost, Ego.

Klíčová hesla – harmonie, transformace, umění, alchymie, rovnováha, omlazení, spořivost, úspěšná spolupráce s bližními, správná rozhodnutí, snadná komunikace, očištění, psychologie, umění, výklad snů.

Zdraví – kůže, krevní oběh, nohy, nervové choroby, ruce, tlak, samoléčba, uzdravení.

Profese – léčitel, chemik, laborant, řemeslní, režisér, psycholog, psychiatr.

Poučení – Přijímat život takový, jaký je.

 

Reklama
SDÍLET