XIII. Smrt

Karta Smrt má číslo 13. Vždy znamená změnu nebo cestu ke změně. Výjimečně, především s některými kartami Mečů, může vyjevit i fyzickou smrt.

 

 

 

 

Ušli jsme kus životní cesty, jsme obohaceni o zásadní zkušenosti a potřebujeme jít dál. Dostali jsme se do bodu, ve kterém nám život nabízí něco nového a nezřídka lákavého. Odtud není možné pokračovat stejným způsobem jako doposud. Máme možnost svobodné volby a ovlivnění chodu života pro naše budoucí štěstí.

Kartu Smrt více než kteroukoliv jinou ovlivňují významy ostatních karet. S kartami Velké arkány vidíme průběh cesty změny, její důsledky, konečná řešení. Silněji zde promlouvají karty Malé arkány. Spojení s nimi mohou rozšířit hranice vyjeveného tajemství až za běžně pochopitelné v současném životě.

S kartami Kalichů rozpoznáváme pohnutky svých rozhodnutí, které si leckdy ani nechceme či netroufáme přiznat. Překvapením nám mohou být talenty, které se naopak bojíme přiznat a nevěříme sami sobě, pokud k nám promlouvají. Pokud máme umělecké ambice a vytáhneme si kartu Smrt a v podstatě kteroukoliv kartu Kalichů, nebojme se projevit své nitro prostřednictvím umění.

S kartami Mincí bychom si mohli myslet, že změna není možná, ale spojení tu naznačují spíše formu, kterou bychom svým nápadům měli dát, a také pomocné aspekty zvenčí, které by bylo škoda nyní odmítat.

Meče ujasňují průběh cesty, možná i boje, a to často vnitřního. Upozorňují na nutnost sebekázně po celou dobu našeho směřování k danému cíli. Cíl pak bude znamenat vítězství a leckdy závratný úspěch. Nic není zadarmo

Smrt s kartami Holí jednoznačně vypovídá o uzdravení všude, kam se podíváme.

Klíčové heslo – změna.

Zdraví – operace, změna diagnózy, uzdravování, kostra.

Profese – změna profese.

Poučení – Změnou sebe dosáhneš čehokoliv.

 

Reklama
SDÍLET