Vstupte i vy do tajů energie REIKI

Chtěli byste znát klíč k léčení? Pak poznejte léčitelskou metodu REIKI, která vychází z východní filozofie. Za její zemi původu je považováno Japonsko a zakladatele Mikao Usui.

 

 

 

REIKI předpokládá nejen existenci aury, ale i existenci vitální energie REIKI, která v těle člověka může proudit v příslušných energetických centrech čaker a drah. Je to vesmírná životodárná energie, jejíž využití je opravdu všestranné. V případě, že by vás tato léčitelská metoda oslovila, pak vězte, že nepotřebujete žádné zvláštní vyznaní, duchovní zaměření či mít odžito již několik let. REIKI je tu pro všechny bez jakýchkoli rozdílů. Stačí se jen nechat zasvětit do tajemství této energie.

Co je to zasvěcení?

Pokud byste chtěli i vy působit REIKI, pak je nutné projít takzvaným zasvěcením, abyste mohli dále předávat duchovní energii. Díky zasvěcení se vám posílí zmiňovaná aura a energetická centra čaker. Zasvěcení je čtyřstupňové a je možno ho absolvovat osobně nebo dálkově.

  1. stupeň

Ten úplně nejnižší 1. stupeň je určen především pro samoléčení a léčení druhých pomocí dotyku ruky. Projitím zasvěcení 1. stupně jste naladěn na zdroj léčivé energie REIKI. Vy ji tak dokážete nejen přijímat, ale i předávat druhým přiložením vaší ruky.

  1. stupeň

Zatímco v 1. stupni došlo k otevření všech hlavních čaker, v tom 2. stupni dochází k zasvěcení vedlejších čaker v dlaních rukou. Po absolvování 2. stupně dokážete působit REIKI nejen dotykem, ale už i na dálku.

  1. stupeň

Třetí stupeň představuje opětovné zasvěcení do předchozích dvou stupňů REIKI. Pomocí tréninku získáte mnohem silnější napojení na zdroj REIKI a zároveň tak vyšší schopnost léčit jak sám sebe, tak i ostatní.

  1. stupeň

Zasvěcením do 4. stupně se stáváte mistrem učitelem. Jedná se tedy o mistrovský stupeň, kdy nyní můžete zasvěcovat i vy ostatní. 4. stupeň však není pro každého. Ten, kdo se necítí stát se mistrem REIKI, může absolvovat kurz pouze 3. stupně.

Jak již bylo zmíněno, zasvěcení do léčitelské metody REIKI je možné absolvováním kurzu, který si můžete zvolit buď dálkový, nebo osobní. Pro ty, co uvažují o proniknutí do tajů této energie, stačí pohledat mistry učitele ve vašem okolí. Osobně můžete tento kurz absolvovat například i v centru Prostějova. Ti, co by to do Prostějova měli daleko, pak mohou vyzkoušet kurz dálkový, stejně tak existují i kurzy Shamballa 1024.

Reklama