XVII. Hvězda

Máme před sebou Hvězdu, kartu s číslem 17. Je to nejšťastnější karta Tarotu, ale jak již víme, nic není zadarmo.

 

 

 

 

Charakteristik štěstí je mnoho, možná tolik, kolik lidí na světě žije. Mluvíme o trvalém štěstí, které přichází až s pochopením skutečného života. Pokud by bylo štěstí snadno získatelné, mohla by karta Hvězda být jednou z prvních v řadě Velké arkány. Pocit krátkodobého štěstí není totéž, co štěstí, které nacházíme sami v sobě díky vnitřnímu bohatství, které jsme získali v životě plném těžkostí. Nesouvisí s vnějšími stimuly, ale se získanou moudrostí. Je to nadhled člověka, který zvítězil nad životními iluzemi a jde již klidně životem.

Na začátku Velké arkány máme karty především osobní a vztahové. Vydáváme se na cestu životem a zlomky štěstí zachytáváme zvnějšku a od druhých lidí, které na cestě potkáme, protože neznáme všechny barvy života. Teprve se začínáme orientovat a přebíráme modely žití ostatních.

Nasazujeme si masky cizích životů a jdeme cestou pokus – omyl. Ve chvíli, kdy si uvědomíme, že chceme žít skutečný život a být sami sebou, masky bolestivě odhazujeme a začneme hledat uvnitř sebe. Geniálně to popsal J. A. Komenský v knize Labyrint světa a ráj srdce, dovolím si kousek citovat: „ Přestože jste mi zacpali ústa a zastřeli oči, rozum a mysl mi nesvážete. Půjdu a podívám se, co je zač ten svět, který nám chce paní Marnost ukazovat, ale nechce dopustit, abychom se na něj dívali vlastníma očima“.

Pokud dokážeme jít svou cestou a hledět na život vlastníma očima, nemůžeme dojít jinam, než ke skutečnému štěstí. Bez ohledu na úskalí, která nám život připravil.

Klíčová slova – štěstí, naděje, úspěch, konec špatného období, splněné sny, jasné ano, dobré znamení, optimismus.

Zdraví – uzdravení, dobré zdraví.

Profese – umělec, vědec, duchovní.

Poučení – Hledali jsme štěstí a našli jsme sebe ( John Lennon).

Reklama
SDÍLET