Varování před podvodnými dopisy

Spotřebitelská organizace dTest varuje před podvodnou společností Endemos distribution, která rozesílá dopisy v nichž adresátům sděluje, že jí dluží peníze. Společnost také vyhrožuje soudem a vyzývá spotřebitele, aby ji neprodleně kontaktovali na zákaznické lince. Telefonní lina je však zpoplatněna částkou 85 korun za minutu volání.

Zmíněné upomínky došly lidem, kteří se společností žádnou smlouvu neuzavřeli a neměli s ní nikdy nic společného. Dopisy byly zaslány především starším lidem.

V dopise se sděluje, že adresát neuhradil dlužnou částku 3.566 Kč za klientskou kartu a stále aktivní členství. V textu je dále uvedena zákaznická linka +420 900 850 555, na které lze celou situaci řešit. Chybí však informace o tom, že se jedná o placenou linku, kde spotřebitel platí 85 Kč za minutu volání. Celý dopis je formulován tak, aby adresát podlehl dojmu, že zavolání na uvedenou linku je jedinou možností, jak věc řešit – nejsou v něm uvedeny platební ani jiné potřebné údaje. Navíc společnost vyhrožuje vymáháním a exekučním řízením.

Lukáš Zelený z dTestu radí, jak se zachovat, pokud jste obdrželi obdobnou upomínku a se společností Endemos distribution jste nikdy žádnou smlouvu neuzavřeli: „V žádném případě nevolejte na tuto placenou linku. Neplaťte požadovanou částku a doporučeným dopisem společnost vyzvěte k poskytnutí dokumentů, na základě kterých úhradu žádají. Doporučujeme také podat na společnost trestní oznámení na nejbližší služebně Policie ČR nebo státním zastupitelství.

Podle zákona o ochraně spotřebitele platí, že pokud prodávající používá pro komunikaci se spotřebiteli zákaznickou linku, nesmí být tato linka zpoplatněna vyšším tarifem. dTest již v této věci podal podnět k prošetření České obchodní inspekci a rovněž trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu na Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1.

Podle informací Exekutorské komory ČR z října minulého roku čelí společnost Endemos distribution šesti exekucím pro pohledávky z předváděcích akcí.

Převzato z tiskové zprávy dTestu

Reklama