Trojka Holí

Trojka Holí je šťastnou kartou. Ohnivý a silný charakter Holí spolu s tvořivou energií karty snadno překonává překážky, otevřeně přijímá nové podněty a s nadhledem zvažuje možnosti z nich vyplývající. V případě, že si nevíme rady, přichází pomoc a podpora přátel.

Není nutné obávat se budoucnosti a strach ani nepociťujeme. Jsme spokojení, vyrovnaní, žijeme život, který se nám líbí. Bojovná energie prvku Ohně zůstává v komunikační rovině a my ji využíváme pro zdokonalení a upevnění našich vztahů s okolím. Rádi setrváváme ve společnosti druhých lidí a cítíme, že i oni jsou rádi s námi. Přínosným způsobem spolupracujeme, takže nikdo nestrádá.

Pro pochopení principu této karty je možné srovnání s principy komunitního života v hnutích hippies. Nezištná práce na společném díle v prostředí plném harmonie a lásky, otevřené komunikace, vzájemné podpory a pomoci. Společná sezení pro řešení osobních problémů a stoprocentní důvěra. Prostředí, kde se cítíme bezpečni a které nám dodává velké množství vnitřní síly pro život a pro zvládání úskalí a životních krizí. Dobrovolně jsou upřednostňovány potřeby celku před zájmy jedince. Pokrytectví a pózy se všemi vyplývajícími nešvary nemají v prostředí otevřené komunikace a důvěry šanci na přežití.

 

Význam – spolupráce, podpora, pomoc, harmonie, komunikace, úspěch, otevřenost, vnitřní síla, tvořivost.

Profese – moderátor, sociální pracovník, lékař, terapeut, poradce.

Zdraví – krk, hlasivky, žaludek, dobré zdraví.

Poučení – Největším vítězstvím je nepotřebovat žádné vítězství ( John Lennon).

Ve spojení s ostatními kartami vnáší do naznačených situací tvůrčí energii a řešení, nabádá k otevřené komunikaci jako cesty z krizí.

Reklama
SDÍLET