Správným ohřevem vody snížíte účty za energie

Ohřev teplé užitkové vody se na celkově spotřebě energií domácnosti podílí přibližně z jedné čtvrtiny. Zefektivněním ohřívání vody lze proto dosáhnout nemalých finančních úspor.

Pro ohřev teplé užitkové vody neboli TUV existují tři základní způsoby – průtokové ohřívače, zásobníkové ohřívače vody a kombinovaná zařízení.

Průtokový ohřívač

První z nich je všem dobře známý průtokový ohřívač. Průtokový ohřívač je efektivní ve spotřebovávání energií. Vodu ohřívá jen tehdy, když ji potřebujete, tudíž nevznikají náklady na udržení požadované teploty vody. Stinnou stránkou průtokových ohřívačů je časová prodleva, než začne tepla voda téct. To vás může stát i několik litrů studené vody. Z tohoto důvodu jsou průtokové ohřívače vhodné pro umyvadla nebo koupelny s velmi nízkou frekvencí používání.

Zásobníkový ohřívač

Druhým způsobem ohřevu vody je zásobníkový ohřívač, který udržuje nastavenou teplotu vody. Jeho výhodou je vždy připravená teplá voda k okamžitému použití. Dnešní moderní zásobníkové ohřívače vody disponují výbornými akumulačními vlastnostmi. Voda se díky tomu ochlazuje jen velmi pomalu. Levný ohřívač vody proto vydává jen minimum energie na udržení vody na požadované teplotě.

Energie ušetříte také s optimálním nastavením teploty vodu. Je totiž zbytečné mít vodu příliš horkou a následně ji ředit studenou vodou. Optimální teplota pro TUV je v rozmezí 50 – 60 oC.  

Výhodou zásobníkového ohřívače je možnost napojení na více zdrojů ohřevu. Využít proto můžete energii ze střešních solárních kolektorů, z ústředního topení nebo z nízkoenergetických tepelných čerpadel.

Nízkoenergetické vytápění domu

A právě kombinace se zmíněnými tepelnými čerpadly snížíte náklady vynaložené za energie na minimum. Kvalitní tepelná čerpadla jsou totiž vysoce efektivní zdrojem pro vytápění rodinného domu i ohřev užitkové vody.

Tento ekologický způsob vytápění splňuje nejčastější požadavek, kterým jsou nejnižší náklady na energie. Zdrojem tepla tepelného čerpadla totiž není nic jiného než slunce, voda, vzduch nebo země. Pro vytápění i ohřev vody jsou nejvhodnější tepelná čerpadla na principu země/voda.

Za ušetření finance díky snížením účtů za energie můžete investovat do zútulnění domu. Vhod jistě přijede nový nábytek nebo výroba sedačky na míru.

Reklama