Společenská etiketa: Správné představení

Představení je základním a nezbytným prvkem každé společenské události. Bez představení je pro danou osobu obtížné navazovat kontakt v již zaběhlé společnosti, nehledě na to, že se může cítit trapně a odstrčeně od společenské skupiny. 

Po představení je snazší zapojit se do konverzace nebo oslovit někoho, jehož jméno už známe.

Při představování hraje hlavní roli správné určení významnosti osob. Těmi jsou žena, starší, nadřízený, popřípadě představitelé státu, kteří mají vždy přednost. Osvojíme-li si identifikaci významnosti osob, samotné představení bude pro nás zcela lehké.

Při představování obzvlášť dbáme na svůj šarm, srozumitelný a spisovný projev doplněný milým úsměvem.

Muž nebo žena?

Nejdříve se představuje méně významná osoba. Pak se až představí osoba významnější. Setká-li se žena s mužem, nejdříve se představí muž, poté se představí žena. Představení doprovází podání ruky. Tady je tomu ovšem zcela opačně než u představení. Ruku nabízí společensky významnější osoba. U každého představení máme automatické nutkání nabízet ruku k podání. Seznamujeme-li se s významnější osobou, musíme toto nutkání přemoci a vyčkat až nám ruku nabídne významnější osoba. Tento úkon má logické opodstatnění. Významnější osoba má právo na prostor, kdyby chtěla kontakt odmítnout. Stisk má být pevný a ne delší než vteřinu. Nevhodné je dlouhé třesní rukou, obscénní poplácávání po rameni či stisk předloktí druhou rukou. Obzvlášť nepříjemné to může být ženám.

Vyslovení jména

Nejdříve vyslovíme své křestní jméno a pak až příjemní. Například Jan Novák. Nikdy toto pořadí neměníme na Novák Jan. Takto opačně se představují jen v Maďarsku.

Seznamujeme-li my dvě osoby, vždy před jméno uvádíme oslovení pan, paní nebo slečna. Toto oslovení vynecháme, používáme-li k oslovení titul. Například „dovolte mi, abych Vám představil magistra Jana Nováka.“ Neuvádíme „pana magistra Jana Nováka“. Toto oslovení by bylo příliš dlouhé.

Na závěr přidáme formuli v podobě „těší mě“ nebo „hodně jsem o Vás slyšel, jsem rád, že Vás poznávám“. Chceme-li být méně formální, stačí pozdravit slovy „dobrý den“.

Reklama
SDÍLET