Slezská města

Slezsko je nejtajemnější zemí střední Evropy. Většina lidí už o Slezsku slyšela, málokdo ale ví, kde přesně Slezsko leží a jakou má historii. Kam byste se vydali, kdybyste Slezsko chtěli navštívit? Většina Čechů by zamířila kamsi na Moravu, Morava a Slezsko totiž v představách většiny Čechů splývají.

 

 

Historické znak Dolního Slezska, zdroj: wikipedia

Kmeny Slezanů osídlily v počátcích středověku území, které se později vyvinulo ve velmi významnou část střední Evropy, o niž usilovali všichni výbojní panovníci. Své územní zájmy zde měla i církev. Postupně vznikla dvě slezská území, Horní a Dolní Slezsko. Většina Slezska dnes patří Polsku, část Slezska je ale i součástí České republiky.

Slezané hovoří vlastním jazykem, kterému se říká slezština. Za jazyk s mezinárodním kódem slz. ji považuje dokonce Knihovna Kongresu ve Spojených státech amerických.

Na území České republiky byla slezština živým jazykem ještě před čtyřiceti lety. V poslední době jazyk zaniká, i když se objevují snahy o jeho kodifikaci. Jedná se o pokusy zaznamenat pravidla užívání tohoto zanikajícího jazyka a sepsat jeho slovní zásobu.

Historický znak Horního Slezska, zdroj: wikipedia

Ze slezských měst byla po roce 1945 odsunuta část obyvatel a do měst se přistěhovalo mnoho obyvatel nových. Řada z nich se postupně začala cítit Slezany, a tak zvláštní slezská identita na rozdíl od jazyka nezaniká.

Vydejme se letos na cestu po slezských městech, je jich poměrně hodně i na území České republiky. Naše putování začne příště slezskou částí moravskoslezské metropole Ostravy.

Eva Tvrdá

Reklama