Sedmička Mincí

Mincové karty nám většinou nekompromisně naznačují situaci, která už nastala či v nejbližší době nastane a upozorňují nás, že bychom se měli zamyslet, proč výsledek našeho úsilí je takový, jaký je. Mincová sedmička mluví o neúspěchu a výsledku nesprávně směřovaného úsilí.

 

Současné situaci může předcházet lopotné úsilí s minimálním výsledkem, ze kterého pramení naše únava a počínající beznaděj. Ptáme se, má-li smysl pokračovat stejným směrem. Pokud jde o něco, čím jsme nadšeni a pohlceni, pak má, ale to bychom se neptali karet. Nad touto kartou jde spíše o potřebu zamyšlení se nad novými variantami, které jsou v současné chvíli k dispozici. U mincových karet jsou jiná řešení vždy k dispozici, jen je nutné si je uvědomit a využít jich.

Nezřídka si klademe překážky sami, nevěříme si, pohlcuje nás strach a obavy z předchozích proher a my se nedokážeme odpoutat od země. Negativní očekávání jsou mocné myšlenkové síly. Pokud v naší mysli dlouhodobě převládají, nehneme se z místa a naše deprese a malomyslnost se prohlubují. Samozřejmě totéž platí i o pozitivním myšlením, se kterým dokážeme snadněji problémy řešit a nacházet nové cesty.

Význam – neúspěch, zbytečně vydané úsilí, potřeba zamyšlení, ústraní, netečnost, nehybnost, únava.

Profese – zedník, dělník, hostinský.

Zdraví – syndrom vyhasnutí, deprese.

PoučeníLhostejnost je cestou k beznaději.

 

Ve spojení s ostatními kartami znamená pozastavení, překážky, prohry a neúspěchy.

Reklama
SDÍLET