Sedm Mečů

Sedmičky v Tarotu znázorňují období zkoušek, přemítání o smyslu života. Nyní nás sám Osud prověřuje, na co máme, čeho jsme schopni, co si zasloužíme. Situace vstupující do našeho života jsou velmi nepříjemné.

 

 

 

Meče nám nic nedarují. V období zkoušek našeho charakteru nyní čekejme příchod těžkých situací. Setkáváme se se zlými lidmi, podvodníky, podrazáky. Ti nám příliš na cestě ke zmoudření nepomohou, musíme se bránit. Ale jak se bránit lidem, kterých si nemůžeme vážit a ani o ně nestojíme a přitom si zachovat tvář navenek pro okolí a mít stále čisté svědomí pro nás samotné a náš další život?

Hádáme se, bojujeme, snažíme se bránit pomluvám, zákulisním intrikám méně schopných, rezignujeme a začneme sami sebe obelhávat. Zůstáváme stát na místě a nevíme kudy kam. Nechápeme svou vlastní pozici, pochybujeme o sobě, bojíme se vyjádřit svůj vlastní názor, jsme trvale vystavováni vítězství našich nepřátel.

Ani tato karta sama neukazuje, co dál. Musíme si vytáhnout další kartu, která směr naznačí a pokud ani ta ne, vytahujeme další a další. Čím více karet vytáhneme, tím déle bude trvat doba, než špatné období přejde. Ptáme se, proč nás něco takového potkalo a i když k sobě zůstáváme poctiví, odpověď nenalézáme. Řešení přijde, ale mnohem později, než bychom potřebovali. Začneme, ať již ze strachu či pochopení, pouštět do svého života a blízkosti jiné lidi než doposud. V našem životě začnou vznikat jiné situace. Začínáme vytvářet kvalitnější život, který by bez kvalitních lidí a situací nebyl možný.

Význam – trápení, bezvýchodnost.

Zdraví – stres, dýchání.

Profese – úředník, politik, učitel.

Poučení – nikdy nediskutuj s hlupákem, stáhne tě na svoji úroveň a zvítězí zkušeností.

Sedm Mečů s kartou:

s osudovými kartami mluví o zkouškách, které nás nemohou minout a také nás přes ně Osud upozorňuje, že máme možnost život změnit k lepšímu.

Reklama
SDÍLET