Rytíř Mečů

Rytíři jsou kartami znázorňujícími boj. Na kartách bývají vykreslení bojovníci v brnění a s mečem v ruce, kteří jedou do boje. U Mečů můžeme očekávat tvrdý názorový střet.

 

 

 

Jde o situace, kdy nás čekají ústní konflitky. Jde především o vyostřenou komunikaci na bázi úřednické (i s úředníky na nízké profesní úrovni), obchodní, soudní. Běžná hádka, dejme tomu s přáteli, souvisí spíše s emocemi, které není schopen tazatel kontrolovat, proto se týká oblasti a karet na emocionální úrovni. U této karty jde o diskusi promyšlenou s cílenými prvky. Může jít i o profesi, která úzce s komunikací souvisí – konzultant, poradce, zpravodaj. Nepočítáme s tím, že bychom dosáhli cíle zadarmo a ani o to nestojíme. Jde o profesní čest a využití našich schopností.

Při vyostřené komunikaci využíváme veškerých variant komunikace – ironii, jízlivost, bohatou slovní zásobu, převahu díky svému vzdělání. Hraje tu tedy roli i ješitnost, arogance. Následovat může ochlazení vztahů mezi lidmi, projekty a obchody můžou ztroskotat. Často se stane, že jednání či konflikt nejsou uzavřeny a napětí díky tomu roste. Je nutné v komunikaci pokračovat a nakolik se dokáže zvrátit negativní průběh situace, ukazují další karty.

Figurálně jde o muže mladšího 40ti let, světlovlasého, štíhlého, inteligentního, vzdělaného, nepřístupného, majícího pevnou vůli a orientovaného na úspěch.

Význam – konflikt, umění komunikace, obchod, upřednostňování praktického hlediska.

Zdraví – infarkt, nemoci srdce, vysoký krevní tlak.

Profese – obchodník, manažer, mluvčí, zpravodaj, poradce.

Poučení – byla nám dána ústa, abychom komunikovali.

Ve spojení s ostatními kartami klade důraz na komunikaci a ochotu k boji, využívá silných stránek ostatních karet a aktivuje je.

Reklama
SDÍLET